Ehdokkaat SYLin hallitukseen ja puheenjohtajaksi vuodelle 2024

Tutustu ehdokkaisiin SYLin hallitukseen ja puheenjohtajaksi vuodelle 2024! Ylioppilaskunnat valitsevat ensi vuoden toimijat SYLin liittokokouksessa 17.–18.11.2023.

Ehdolla puheenjohtajaksi

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin puheenjohtajaksi?

Olen Jenni Suutari, valtio-opin opiskelija sekä sisukas ja näkemyksellinen opiskelijavaikuttaja Jyväskylästä. Toimin SYLin hallituksessa vastuualueinani koulutuspolitiikka ja ESU-yhteistyö. Viime vuonna vastasin korkeakoulupolitiikasta JYYn hallituksen varapuheenjohtajana. Olen toiminut useissa luottamustoimissa ja johtanut sekä tiiviimpiä projekteja että suurempia järjestöjä.

SYL tarvitsee kaltaiseni puheenjohtajan, joka tuntee politiikan prosessit ja jolla on laaja-alainen tietotaito opiskelijan arjesta sekä kykyä johtaa liikettä vaikeissakin tilanteissa. Johtamani SYL tarjoaa ratkaisuja opiskelijaelämän parantamiseksi, mutta ei pelkää kritisoida heikennyksiä opiskelijaelämään.

Tiedän, miten edunvalvontaa johdetaan, miten ylioppilaskunnat saadaan mukaan ja miten organisaatiot saadaan saavuttamaan tavoitteensa. Olen suunnitelmallinen johtaja, mutta kykenen yllättävissäkin tilanteissa ottamaan ohjat käsiini. Etsin aina kaikkien näkemykset huomioivia ratkaisuja.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

1. Panostuksia vaikuttavampaan edunvalvontaan

Ennakointi ja visio tekevät edunvalvonnasta vaikuttavaa. Tuon edunvalvontatyön johtamiseen lisää systemaattisuutta ja tarkkanäköisyyttä. Parannan SYLin ja koko ylioppilasliikkeen valmistautumista vaikuttamistilanteisiin. Panostan uuden visiointiin.

2. Satsauksia vakuuttavampaan viestintään 

Tavoitteiden nostaminen julkiseen keskusteluun on tärkeää, sillä se luo painetta päättäjille. Kehitän SYLin mediayhteistyötä, jotta tavoitteemme nousevat useammin uutisiin. Johdan SYLin viestinnän kehittämistä enemmän näkyvyyttä saavaksi. Blogien sijaan SYLin tulee panostaa sosiaalisen median sisältöihin. 

3. Avoimuutta ylioppilaskuntayhteistyöhön 

Yhtenäinen ylioppilasliike on vaikuttavin. Rakennan avoimen suhteen ylioppilaskuntiin. Huolehdin, että toiminnan yhdenvertaisuudesta ja tiedon tasaisesta jakautumisesta. Kuluneena vuonna olen tavannut ylioppilaskuntien koulutuspoliittiset sektorit henkilökohtaisesti, ja ensi vuonna jatkan tätä, jotta ylioppilaskunnat voivat vaikuttaa SYLin toimintaan.

Mitkä ovat seuraavat tärkeät askeleet SYLin edunvalvonnassa?

Opiskelijoiden toimeentulon parantaminen on ensi vuoden tärkein edunvalvontatavoite. SYLin on varmistettava, että toimeentuloleikkaukset kompensoidaan osana opintotukiuudistusta. Uudistus tulee toteuttaa osana laajempaa sosiaaliturvauudistusta, jotta voidaan varmistaa opiskelijoiden toimeentulon riittävyys ja yhteensopivuus muun sosiaaliturvan kanssa.

SYLin on myös nostettava esiin laaja-alaisen kouluttautumisen hyödyt yhteiskunnalle ja yliopistojen kroonisen rahoitusvajeen vaikutukset opiskelijoille. Omalta osaltaan SYLin tulee myös huolehtia ylioppilaskuntien toimintaedellytyksistä.

Puheenjohtajana varmistan, että SYL luo tiiviit suhteet päättäjiin ja valmistautuu systemaattisemmin budjettivaikuttamiseen. Teen enemmän yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jolloin voidaan luoda laajempi rintama tavoitteiden taakse. Mediayhteistyötä kehittämällä varmistan, että opiskelijoiden asiat pysyvät uutisissa. Johdan tilkkutäkkimäisen linjapaperin kokonaispäivitystä, jotta edunvalvonnan prioriteeteista voidaan keskustella koko ylioppilasliikkeen kanssa.

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin puheenjohtajaksi?

Olen Akseli Tiitta, taloustieteen ja tietotekniikan opiskelija, ja toimin tällä hetkellä TYYn hallituksen puheenjohtajana. Unelma-ammattini on valtiovarainministeriön kansliapäällikkö. Vapaa-aikani kuluu maratoneihin treenaten, kitaraa soittaen, skeitaten ja viikonloppuisin DJ-keikkoja soitellen yökerhoissa.

Olen kokenut johtaja ja minulla on visio siitä, miten SYLin organisaatiota tulisi kehittää, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Olen motivoitunut ja kyvykäs johtamaan ylioppilasliikettä haastavassa poliittisessa tilanteessa ja haluan löytää SYLille tehokkaimmat tavat vaikuttaa. Sitoutumattomana ehdokkaana pystyn edustamaan laajasti koko Suomen yliopisto-opiskelijoita.

Minut tunnetaan iloisena ja energisenä johtajana, joka ei koskaan luovu toiveikkuudestaan. Tätä innokkuutta ja toiveikasta realismia SYL tarvitsee puheenjohtajaltaan. SYLin puheenjohtajalla ei ole aikaa opetella johtamista tai liiton kehittämisen suunnittelua.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

SYL tarvitsee strategian, jossa selkeytyy SYLin vaikuttamisen tavat ja tavoitteet. Vaikuttamisen on oltava tilanteisiin sidonnaista. Siksi tämän hallituskauden aikana korostuu SYLin toiminnan strategisuus. Kaikki kivet on käännettävä, jotta opiskelijoiden asemaa parannettaisiin, mutta vanhoilla keinoilla ja tavoitteilla se ei tule tapahtumaan.

Haluan johtaa SYLiä avoimesti. SYL on olemassa ylioppilaskuntia varten, ja siksi avointa ja aktiivista keskustelua on käytävä ylioppilaskuntien kanssa. Monesti ylioppilaskunnissa koetaan SYL etäiseksi, eikä se tee hyvää opiskelijaliikkeen yhtenäisyydelle. Olemme vaikuttavimpia yhdessä, kun yliopisto-opiskelijat koko Suomesta jakavat saman vision tulevaisuudesta. Aitoon kolmekielisyyteen panostaminen on SYLin velvollisuus, jotta jokaisella Suomen yliopisto-opiskelijalla olisi mahdollisuus osallistua liiton toimintaan.

Mitkä ovat seuraavat tärkeät askeleet SYLin edunvalvonnassa?

Vuonna 2024 SYLin on asetettava edunvalvontansa uuteen asentoon ja pohdittava, mitä tällä hallituskaudella voidaan saavuttaa. Pienikin parannus opiskelijan arkeen on aina edunvalvontavoitto. SYL ei voi tavoitella mahdottomuuksia, vaan edunvalvonnassa on selkeytettävä idealismin ja realismin tasapaino. Tärkein edunvalvonnan tavoite on pitää opiskelijoiden asiat julkisessa keskustelussa ja saada aikaan keskustelua sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. SYLin on oltava rakentava vaikuttaja, joka tuo pöytään uusia ehdotuksia ja löytää yhteisen aaltopituuden nykyisten päättäjien kanssa. Apua ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet on tunnistettava.

Opiskelijoiden toimeentulo ja mielenterveys säilyvät tärkeinä teemoina. Vuonna 2024 on vaikutettava sosiaaliturvauudistukseen, YTHS:n strategiatyöhön, opintotuen kokonaisuudistukseen ja korkeakoulujen rahoitusmallin päivittämiseen yliopistojen kannustimien osalta.

Ehdolla hallitukseen

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin hallitukseen?

Mie olen Aino Halinen, 3.vuoden yhteiskuntatutkimuksen opiskelija Tampereelta. Olen rautainen sopomuija ja tämän lisäksi myös nauravainen persoona, nopea oppija sekä pesunkestävä partiolainen. Olen monesta innostuva vaikuttaja, joka syttyy yhdessä ideoimisesta ja visioimisesta.

Kuluneen vuoden aikana TREYn hallituksessa toimiessa halu opiskelijoiden edunvalvontaan on leimahtanut liekkeihin entisestään ja haluan jatkaa aktiivista työtä opiskelijoiden paremman ja laadukkaan arjen eteen. SYLissä työskentelyyn minua motivoi merkityksellisyyden tunne – tunne siitä, että saa olla konkreettisesti ajamassa oman yhteisön etua.

SYL saa minusta motivoituneen, aikaansaavan ja osaavan tekijän. Olen valmis laittamaan itseni likoon opiskelijoiden paremman toimeentulon, hyvinvoinnin, sujuvamman arjen sekä ilmastovaikuttamisen puolesta.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

SYLin ja ylioppilaskuntien välinen suhde vaikuttaa suorastaan ikuisuuskysymykseltä. Haluan hallituksen jäsenenä olla kehittämässä suhdetta vuorovaikutteisemmaksi, kehittää oikea-aikaista viestintää, ylioppilaskuntien ja liiton välistä vuoropuhelua sekä osallistavia prosesseja.

Haluan olla kehittämässä SYLin toimintaa niin, että yhä useampi opiskelija kokee olevansa osa liiton edunvalvontaa sekä samalla osa liikettä. Etäisyyttä sekä hierarkkisuutta on purettava. Tarvitsemme vahvan ja yhtenäisen liikkeen, jotta pystymme saavuttamaan vaikuttamistavoitteitamme.

Hallituksessa aion vaikuttaa siihen, että SYLissä tunnistetaan paremmin moninaiset vaikuttamisen keinot sekä opiskelijoiden ja ylioppilaskuntien itse organisoiman toiminnan merkitys. Haluan, että opiskelijat näkevät SYLin heitä lähellä olevana yhteistyökumppanina, ei heistä erillisenä tahona tai opiskelijoiden ainoana oikeana edustajana.

Mitkä sektorit kiinnostavat sinua eniten hallitustyöskentelyssä?

Erityisesti minua kiinnostaa sosiaalipoliittinen sektori! Vaikka olenkin valmis tekemään töitä kaikilla sosiaalipolitiikan osa-alueilla, erityisesti tietoa ja näkemystä minulla löytyy YTHS-asioihin.

Lisäksi aikaisempaa kokemusta ja tarkkaa osaamista minulta löytyy paljon kehitysyhteistyöstä sekä kestävästä kehityksestä, minkä takia hyvin mielelläni ottaisin myös nämä sektorit omaan salkkuuni!

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin hallitukseen?

Moi! Mie oon Onni, yhteiskuntatieteilijä Tampereelta. Oon TREYn varapuheenjohtaja ja miun vastuulla on ollut myös vaalivaikuttaminen, kansallinen koulutuspolitiikka ja yliopistohallinto. 

Mie oon ehdolla SYLin hallitukseen, koska haluan olla opiskelijoiden paremman arjen sekä laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen puolustaja siellä, missä vaikuttamisen paikat on. Oon tiukka, osaava ja periksiantamaton edunvalvoja, joka pystyy lobbamaan ketä vaan puoluekirjasta tai taustaorganisaatiosta riippumatta. Pystyn avaamaan suuni ja tuomaan opiskelijaliikkeen linjat esiin tiukoissakin paikoissa.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

SYL on tehnyt pitkään ja väsymättä työtä opiskelijoiden ja koulutuksen eteen, ja tätä työtä mie haluan olla jatkamassa. SYLin pitää olla paitsi luotettava neuvottelukumppani myös opiskelijoiden vankka edunvalvoja, joka antaa kiitosta hyvästä työstä, mutta ei pelkää näyttää tyytymättömyyttään ja antaa asiantuntemuksensa turvin parempia ratkaisuja. Tiukka edunvalvonta ei saa tarkoittaa, etteivätkö kaikki ylioppilaskuntien toimijat taustastaan tai sektoreistaan riippumatta voisi kokea SYLiä omakseen. Koulutusten ja seminaarien sisältöjen tulee palvella ihan jokaista osallistujaa sektoriin katsomatta.

Mitkä sektorit kiinnostavat sinua eniten hallitustyöskentelyssä?

Miun osaamisen ydintä on koulutuspolitiikka, ja sitä haluan ensisijaisesti tehdä SYLissä. Koulutuspolitiikassa miuta kiinnostaa erityisesti koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus, sekä opiskelijavalintojen kehittäminen.

Lisäksi miuta kiinnostavat kansainvälisyys ja kestävän kehityksen teemat, ja miulla on hyvät edellytykset toimia myös varapuheenjohtajana.

Hakijan vastauksia ei saatavilla aikataulusyistä.

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin hallitukseen?

Mää oon Totti Korpua, kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija Aallosta. Vastaan tänä vuonna koulutuspolitiikasta, vaaleista ja hyvinvoinnista AYY:n hallituksessa.

Olen kokenut koulutuspolitiikan tekijä. Perehdyn asioihin tarkasti ja löydän hyvät vaikuttamisen paikat. Kokoan ihmisiä yhteen ja luon kannustavan ilmapiirin, jossa asioita saadaan aikaan. Minua motivoi laadukas ja maksuton koulutus, jossa opiskelijat voivat hyvin.

Olen sukeltanut yliopistojen päätöksentekoon hallinnon opiskelijaedustajana sekä korkeakoulujärjestön ja ainejärjestön puheenjohtajana. Minulla on kokemusta suurista hallinnollisista muutoksista, visiotyöstä ja linjapaperin työstämisestä. Vaikuttajana olen omimmillani ihmisiä kohdatessa ja yhteisiä tavoitteita etsiessä.

Minusta SYL saa motivoituneen vaikuttajan kaduille ja kabinetteihin. Sitä tarvitaan, jotta opiskelijoiden toimeentulo, opiskelukyky ja osallisuus pysyvät ihmisten huulilla.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

SYLin tulee olla jäsenistöään ja opiskelijoita motivoiva voima, joka kannustaa vaikuttamaan laajasti yhteiskunnassa. Haluan olla mukana kehittämässä vaikuttavaa, näkyvää ja dialogista SYLiä.

SYLin vaikuttamistyön on oltava vahvaa neuvotteluhuoneiden ja työryhmien lisäksi julkisessa keskustelussa. Ensi vuonna tulee panostaa tapaamisten lisäksi mediakentällä toimimiseen ja löytää tehokkaimmat tavat pitää opiskelijan ääntä aktiivisesti yllä niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa.

Koko liikkeen on tunnettava, että SYL on jäsenistöään varten. Silloin saamme riittävästi voimaa vaikuttamistyön taakse. Se edellyttää proaktiivista viestintää tasaisesti koko kentälle ja aitoa kolmikielisyyttä, myös liittokokouksen ulkopuolella.

Mitkä sektorit kiinnostavat sinua eniten hallitustyöskentelyssä?

Olen erityisen kiinnostunut koulutuspoliittisista teemoista, kuten koulutuksen rakenteista, rahoituksesta ja saavutettavuudesta. EU-koulutuspolitiikka korostuu europarlamenttivaalien vuonna, ja haluan antaa oman panokseni SYLin vaalivaikuttamiseen, jotta suomalaisten opiskelijoiden ääni kuuluu EU:ssa.

Koulutuspolitiikan lisäksi olen kiinnostunut kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulosta ja Students at Riskistä sekä sosiaaliturvan ja asumisen kysymyksistä.

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin hallitukseen?

Olen Linnéa Partanen Helsingin yliopistosta ja Vasemmisto-opiskelijoista. Opiskelen yhteiskuntapolitiikkaa ja toimin tällä hetkellä HYYn hallituksessa vastuualueinani toimeentulo, ilmasto ja ympäristö sekä eduskuntavaalit. Johdin HYYn eduskuntavaalikampanjaa, joka huipentui juontamaani nimekkäiden ehdokkaiden vaalipaneeliin, jota seurasi yli 200 osallistujaa. Järjestin myös kansanedustajasitsit, joita Orpon valtiosihteeri kehui parhaaksi lobbaustapahtumaksi, johon on koskaan osallistunut.  

Minulla on kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamista niin ylioppilaskunnassa toimimisesta kuin kansalaisyhteiskunnasta. Olen muun muassa tehnyt vuosia köyhyysaktivismia  “Kuka kuuntelee köyhää -verkostossa. Opiskelijavaikuttajana olen toiminut opintojeni alusta alkaen niin edustajistossa kuin koulutusohjelmi johtoryhmän opiskelijaedustajana. Näinä vuosina olen kerryttänyt esiintymiskokemusta, enkä pelkää puolustaa opiskelijoiden asemaa paineistetussakaan tilanteessa.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

SYLissä haluan jatkaa näkyvästi ja rohkeasti työtä oikeudenmukaisemman ja kestävämmän yhteiskunnan puolesta. Haluan viedä SYLiä entistä rohkeampaan suuntaan, jossakäytämme koko vaikuttamispotentiaalimme, teemme näkyviä ulostuloja ja Suomen laajuisia tempauksia, jotta saamme opiskelijan äänen kuuluviin. Haluan tuoda ylioppilaskunnat vahvemmin vaikuttamistyöhön mukaan.

Minulla on rohkeutta toimia arvojeni mukaisesti, mikä on erityisen tärkeää nyt kun opiskelijan asemaa ollaan heikentämässä. Haluan SYL:in, joka ei pelkää pitää ääntä. Haluan SYL:in joka puolustaa kaikkien oikeutta ilmaiseen koulutukseen ja huomioi opiskelijoiden moninaiset tilanteet. Haluan SYL:in, joka muistaa myös työväenluokkaiset opiskelijat. Yliopisto ja ylioppilasliike kuuluvat kaikille.

Mitkä sektorit kiinnostavat sinua eniten hallitustyöskentelyssä?

Olen kiinnostunut sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan ja varapuheenjohtajan sektoreista. Haluan tehdä edunvalvontaa pitkäjänteisen perustyön kuten edustajien tapaamisen, lausuntojen, blogien ja kannanottojen lisäksi suunnitelmallisesti ja kampanjanomaisesti. Toteuttaisin tämän laatimalla vaikuttamissuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet. Esimerkiksi sosiaaliturvakomitean työn alkaessa on tärkeää, että SYL on heti alusta asti vaikuttamassa. Yliopiston rahoitusmalliin suunnitelluista muutoksista, entistä

(Teksti on katkaistu 50 sanan kohdalta, sillä se oli annettu vastauksen maksimipituudeksi.)

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin hallitukseen?

Olen Jaakko Sirén, 5. vuoden teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelija Aalto-yliopistosta ja ohessa opiskelen myös taloustieteitä Helsingin yliopistossa. Haen SYL:n hallitukseen halusta tehdä Suomesta osaamisen huippumaa, jossa ei tarvi palaa loppuun. Hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu korkeaan osaamiseen ja sen merkitys tulee vain kasvamaan väestönrakennekehityksen perusteella. Haluan olla tuomassa SYL:iin ratkaisuhakuista ja keskustelevaa politiikkaa, jolla voidaan pitää opiskelijoiden edusta kiinni kustakin poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Vaikuttamispiireissä minut tunnetaan siltoja rakentavana, osaavana, analyyttisenä ja yhteistyökykyisenä tekijänä. Taustani on nuorisovaltuustoissa, AYY:n edustajistossa ja opiskelijapolitiikan järjestötoimissa, joissa olen muun muassa lobannut nuorten etua Tampereen kaupunginvaltuustossa ja toiminut vastaavana koulutus- ja työelämäpolitiikan saroilla.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

SYL tarvitsee strategian ja selkeitä toimenpidesuunnitelmia pitkäkestoisiin keskustelunaiheisiin. Edunvalvonnan vaikuttamistavat ja prioriteetit tulee kirjata ja tällä tavalla ohjata sitä miten linjapaperin lyhyen- ja pitkänaikavälin tavoitteita saavutetaan.

Kielistrategiasta on pidettävä kiinni ja kolmikielisyyteen on oltava realistiset resurssit.

Haluan kehittää SYL:iä suuntaan, jossa yhä useampi opiskelja kokee voivansa allekirjoittaa ylioppilasliikkeen tarkoituksen ja kannanotot. Tämä tapahtuu viestimällä toimintatapojamme ja kulisseihin jääviä edunvalvonnan asioita myös opiskelijoiden suuntaan. Edunvalvonta on tehokkaimmillaan kun kaikki ovat sen takana.

Sektorien edunvalvontatyön lisäksi olen kiinnostunut strategian ja viestinnän kehittämisestä ja olen innokas rakentamaan siltoja edunvalvontaa hyödyttäviin tahoihin.

Mitkä sektorit kiinnostavat sinua eniten hallitustyöskentelyssä?

Koulutus, kansainvälisyys ja työelämä. Haluan olla varmistamassa, että Suomessa on mahdollisuus ja oikeus sivistyä sekä kouluttautua. Kansainvälisyys on lähellä sydäntä, sillä olen opiskellut kv-kandidaattiohjelmassa ja seurannut lähietäisyydeltä ystävieni haasteita kv-opiskelijoina sekä kv-ohjelmien kehitystä. Haluan tehdä työtä näiden eduksi, jotta Suomessa on hyvä olla ja osaamista riittää myös tulevaisuudessa.

Vastausten alkuperäinen kieli on englanti.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin hallitukseen?

Olen Eugenie Touma van der Meulen, palestiinalais-armenialais-hollantilainen maahanmuuttaja, taiteilija ja aktivisti. Opiskelen cembalonsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja neurotiedettä Helsingin yliopistossa. Pyrin rohkeuden, empatian ja vahvan oikeudentajuni avulla avaamaan ovia kaikille, joilta ne olisivat muuten suljettuja.

Pyrin SYLin hallituksen jäseneksi, sillä nyt jos koskaan on tärkeää saada kansainvälisten opiskelijoiden ääni kuuluviin kansallisessa päätöksenteossa. Olisin paras valinta, koska minulla on seitsemän vuoden kokemus kansainvälisten ja muiden vähemmistöopiskelijoiden etujen ajamisesta kahdessa eri ylioppilaskunnassa ja useissa luottamustehtävissä. Koska taustani ei ole niitä tyypillisimpiä, minulla on ainutlaatuista ja tarpeellista näkemystä tärkeistä tasa-arvoasioista, jotka koskevat niin opiskelijaliikettä kuin yhteiskuntaa laajemminkin. Olen myös saavuttanut konkreettisia tuloksia ja saanut monet katsomaan asioita uudesta näkökulmasta.

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

Visioissani SYL on rohkea ja inklusiivinen liitto, joka edistää tehokkaasti kaikkien Suomessa opiskelevien asioita. SYLin on oltava rohkeampi ja inklusiivisempi sekä edunvalvonnassaan että päivittäisessä toiminnassaan, jotta kaikki opiskelijat voivat kokea, että heitä edustetaan ja heidän puolestaan taistellaan. Minulle on erittäin tärkeää, että kaikki – ja etenkin pienempien ylioppilaskuntien jäsenet ja he, jotka eivät puhu suomea – voivat antaa arvokkaan panoksensa opiskelijaliikkeemme hyväksi.

Pyrkisin kehittämään SYLin toimintaa muun muassa edistämällä sen kolmikielisyyttä. Usein liiton sisällöt vain käännetään, vaikka niihin tulisi lisätä kontekstia, jotta ne olisivat saavutettavia kaikille. Parantaisin myös SYLin suhteita sen jäsenliittoihin, jotta ne saisivat kaiken tarvitsemansa tiedon ja tuen voidakseen palvella jäseniään parhaalla mahdollisella tavalla. Ottaisin myös kansainvälisten ja tasa-arvoasioiden edistämisen osaksi SYLin kaikkea toimintaa, jotta niitä tuettaisiin jatkuvasti, eikä vain satunnaisesti.

Mitkä sektorit kiinnostavat sinua eniten hallitustyöskentelyssä?

Olen erityisen kiinnostunut kansainvälisistä asioista, tasa-arvosta, kielipolitiikasta ja viestinnästä. Minulle on tärkeintä saada kansainvälisten opiskelijoiden ääni kuuluviin ja huolenaiheet esiin, ja lisäksi haluan tehdä kansainvälisiä asioita näkyvämmäksi suomalaisille opiskelijoille esimerkiksi tulevien eurovaalien yhteydessä. Tasa-arvoasiat, kuten (kielellinen) saavutettavuus, sekä ableismin- ja rasisminvastainen toiminta ovat lähellä sydäntäni ja aihealueita, joiden saralla olen saavuttanut konkreettisia tuloksia vuosien varrella.

Vastausten alkuperäinen kieli on suomi.

Esittele itsesi ja kerro, miksi haluat tai miksi olisit paras valinta SYLin hallitukseen?

Oon Irja Vaateri, 26-vuotias sillanrakentaja ja tuloshakuinen maailmanparantaja. Kätevä paketti idealismia teoilla, opiskelijan arjen asiantuntija ja puujalkavitsien ystävä. Oon kotoisin Tampereelta, mutta sukujuuria mulla on myös Pohjanmaalla.

Haen SYLin hallitukseen, koska mä haluan antaa laajan kokemukseni koko Suomen ylioppilasliikkeen käyttöön ensi vuonna. Mun vahvuuksia ovat asumiseen, terveyteen ja eri elämäntilanteissa joustavaan opiskelijaelämään liittyvät kysymykset.

Poliittiset paperit ovat tärkeitä, ja siksi ne pitää myös toteuttaa: mä oon tottunut saamaan asioita aikaan. Teen sovitut asiat kunnialla loppuun ja panostan niihin työyhteisöihin, joiden jäsen olen. Konsensushakuisena ihmisenä olen halukas löytämään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja. Joten, saisko olla Vaateria?

Miten kehittäisit Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa?

Suhtaudun omaan työhöni kehittävästi. Parhaimmat käytännöt löydetään usein työtä tekemällä ja ennen kaikkea reflektoimalla yhdessä muun työyhteisön kanssa. Järjestöllistä kehittämistä voi tehdä paljonkin omalla sektorilla toimintasuunnitelmaan kirjattujen projektien lisäksi.

Opiskelijat ovat moninainen joukko. Teemme parempia päätöksiä, kun monet eri näkökulmat tulevat huomioiduksi. Siksi on tärkeää, että SYL kuuntelee ylioppilaskuntia myös muuten kuin linjapaperia lukemalla.

SYLin tulee olla koko opiskelijayhteisön ääni. SYLin ruotsinkieliset jäsenyhteisöt sekä toimijat ovat tehneet tärkeää työtä aidon kolmikielisyyden eteen. Ruotsinkielisillä jäsenillä tulee olla mahdollisuus vuorovaikutukseen omalla äidinkielellään SYLin toimiston kanssa. Kielitaidolla tulee olla painoarvoa esimerkiksi rekrytoinneissa. Olisinpa itse ratkaisu tähän! Pyrin kuitenkin kehittämään omaa kielitaitoani päivittäin.

Mitkä sektorit kiinnostavat sinua eniten hallitustyöskentelyssä?

Minulla on laajaa osaamista sosiaalipoliittiselta sektorilta. Siksi näen ensisijaisesti paikkani olevan soposektorilla. Minulla on kuitenkin myös johtamiskokemusta, jonka annan mielelläni käyttöön varapuheenjohtajana. Lisäksi minulla on viestinnällistä osaamista, jota olen kerryttänyt mm. jenkkifutiksen SM-joukkueen mediavastaavana, erilaisissa yhdistyksissä sekä sivutoimisena yrittäjänä. Lopulta olen kuitenkin käytettävässä juuri siihen tehtävään, mihin minua tarvitaan.