Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.

Myöntäjä: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.

Apurahat joita tarjoatte: Julkiset apurahat

Maksimi summa, jota voitte tarjota: 5000 euroa

Hakuaika alkaa: 01.02.2021

Hakuaika päättyy: 26.02.2021

Erityisehdot: A. Nuori tutkija, 5000 euron apuraha tai apurahoja Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukevan tai aluetta hyödyntävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. B. Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaati-ot, 3000 euron apuraha tai apurahoja Apurahat kohdennetaan Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella uusia toimintamalleja ja uutta liiketoimintaa edistäviin innovaatioihin. Erityisesti toivomme hakemuksia, jotka liittyvät ammatilliseen osaamiseen, biotalouteen, teknologiasovelluksiin mukaan lukien ohutlevyteknologia tai älykkäät pal-velut.

Osoite: PL 230, 13101 Hämeenlinna

Email: jyrki.miettunen@hamk.fi; aira.lappalainen@hamk.fi

Www-osoite: www.hakkts.fi

Yhteyshenkilö: Aira Lappalainen

Kunta: Hämeenlinna

Ohjeet hakuun: Ohjeet ja hakulomakkeet ovat säätiön kotisivuilla www.hakkts.fi / Julkinen apurahahaku. Hakulomakkeelle tulee merkitä kumpaa apurahaa hakija hakee.

Lisätietoja antaa: Jyrki Miettunen ja Aira Lappalainen

Muu: Hakuaika päättyy perjantaina 26.2.2021 klo 16.00. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja noudatamme Tietosuojalakia 1050/2018. Saapuneita hakemuksia ei palauteta ja ne säilytetään vuoden 2021 loppuun saakka. Säätiön hallitus päättää apurahan saajat kokouksessaan 12.3.2021 ja päätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse. This information is available in English on foundation's home page www.hakkts.fi.

Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.