Orionin Tutkimussäätiö sr

Myöntäjä: Orionin Tutkimussäätiö sr

Apurahat joita tarjoatte: Apurahat myönnetään Orionin Tutkimussäätiön sääntöjen mukaisesti maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimuksen tukemiseksi

Maksimi summa, jota voitte tarjota: Väitöskirjatutkija: 6000€, Post doc: 50 000€

Hakuaika alkaa: 01.08.2024

Hakuaika päättyy: 10.09.2024

Erityisehdot: Apurahat myönnetään Orionin Tutkimussäätiön sääntöjen mukaisesti maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimuksen tukemiseksi 1. äskettäin väitelleille (väitöspäivämäärä on ollut 10.9.2019 jälkeen *)) tutkimustyön jatkamiseen (suuruudeltaan enintään 50 000 euroa) sekä 2. nuorille tutkijoille (ei väitelleille) tieteellistä tutkimustyötä varten (suuruudeltaan enintään 6 000 euroa). Apurahoja myönnetään työskentelyapurahana ja muihin tutkimustyön kuluihin. Suurissa apurahoissa eduksi luetaan ulkomaiselle Post doc –kaudelle lähteminen, ulkomaisen Post doc-kauden pidentäminen, sellaiselta palaaminen tai oman tutkimusryhmän perustaminen. Post doc –apurahan hakemukseen on liitettävä mahdollisen ulkomaisen tutkimuksen suorituspaikan (yliopisto tai laitos) sitoumus. *) Erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittamisesta tai muista erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus) otetaan huomioon myös hakija, jonka väitöspäivämäärä on ollut 10.9.2017 jälkeen. Tällaisessa tilanteessa pyydetään CV:ssä esittämään selvitys syistä.

Osoite: -

Email: tutkimussaatio@orion.fi

Www-osoite: www.orion.fi/tiede/orionin-tutkimussaatio/

Yhteyshenkilö: Säätiön assistentti Sanni Suominen

Kunta: Espoo

Ohjeet hakuun: Apurahoja haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella https://orion.apurahat.fi/haku. Hakemus laaditaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ja suosituskirjeitä ei käsitellä. Suuremman, maksimissaan 50 000 euron apurahan voi hakija saada kerran ja väitöstyöhön tarkoitetun apurahan voi saada korkeintaan kahdesti. Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Tarkistathan ajankohtaiset tiedot Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksesta www.mela.fi. Hakuaika päättyy 10.9.2024. Päivityksiä jätettyihin hakemuksiin ei käsitellä. Päätökset apurahojen saajista julkistetaan loppuvuodesta 2024 Tutkimussäätiön kotisivulla (https://www.orion.fi/tiede/orionin-tutkimussaatio/) ja myönnetyt apurahat maksetaan saajan tilille vuoden 2025 tammikuussa. Apurahansaajille myönnetyt apurahat ilmoitetaan hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen marraskuussa 2024.

Lisätietoja antaa: Sanni Suominen / tutkimussaatio@orion.fi

Muu:

Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.