Kohti inklusiivista koulutusta – kokemuksia Sambiasta ja Etiopiasta

SYLin kehitysyhteistyönneuvottelukunta, sambialainen Vilole Images Productions ja Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD) järjestivät yhdessä Kohti inklusiivisempaa koulutusta -webinaarin osana Nuorten rauhanviikkoa. Tapahtumassa kuultiin vammaisten opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta Etiopiassa ja Sambiassa. Webinaariin osallistui korkeakouluopiskelijoita Suomesta, Sambiasta ja Etiopiasta.

Sambialaisen Vilole Images Productionsin toiminnanjohtaja Musola C. Kaseketi korosti keskustelussa, että korkeakoulutus on Sambiassa edelleen monien ulottumattomissa, vaikka maassa onkin ponnisteltu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sambiassa on esimerkiksi toteutettu hankkeita, jotka edistävät vammaisten tarpeita perus- ja toisen asteen koulutuksessa, ei korkeakoulutukseen ole vielä kiinnitetty vastaavaa huomiota. Kun 10,9 % sambialaisista aikuisista on vammaisia, on esteiden murtaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Sambian yliopiston (University of Zambia) ylioppilaskunnan opiskelijaedustajat kertoivat webinaarissa myös henkilökohtaisista kokemuksistaan. Riittämättömät tukipalvelut ja esteellinen infrastruktuuri vaikeuttavat opintoja. Ensimmäinen haaste on kuitenkin jo sisäänpääsy yliopistoon, sillä pääsykokeiden suorittaminen ei ole kaikille mahdollista.

ECDD:n inklusiivisen koulutuksen koordinaattori Yohannes Teklay kuvaili, millaisia järjestelmällisiä puutteita Etiopian inklusiivisessa koulutuksessa on. Erityisesti tällä hetkellä tarvitaan paitsi erityistarpeiden mukaan muokattavia tenttejä, apuvälineitä ja esteettömiä luokkahuoneita ja muita tiloja, myös yliopistoyhteisön tukea, jotta vammaisille oppilaille voidaan luoda suotuisa oppimisympäristö. ECDD toteuttaa nyt yhdessä paikallisten yliopistojen, SYLin ja Suomen ulkoministeriön tuella hanketta, jonka tavoitteena on edistää tietoisuutta vammaisten oikeuksista sekä kannustaa ja tukea yliopistoja vammaispalvelukeskuksien perustamisessa ja laajentamisessa.

Etiopian opiskelijaedustajat korostivat, että vammaiset opiskelijat eivät usein usko omiin kykyihinsä, koska ovat kohdanneet moninaista syrjintää. Asenteiden muuttaminen onkin välttämätöntä, ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi tietoisuuden lisäämisellä.

SYLin kehitysyhteistyön neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonatan Stenberg toi esiin, että ylioppilaskuntien ja järjestöjen on myös ymmärrettävä asian merkitys. Opiskelijajärjestöjen tulisi edistää vammaisten opiskelijoiden oikeuksia systemaattisesti. Sambian opiskelijaedustajat kertoivat, että esimerkiksi Sambiassa ylioppilaskunnilla on usein vammaisisten opiskelijoiden asioista vastaava ministeri, eli hieman samantyyppinen vastuuhenkilö kuin hallituksen jäsen suomalaisissa ylioppilaskunnissa.

Tilaisuuden päätteeksi Tuomas Tuure Abilis-säätiöstä korosti, että nyt Nuorten rauhanviikon aikana on tärkeä muistaa, että juuri inklusiivisella koulutuksella voi luoda rauhanomaisia ja kestäviä yhteiskuntia. Toisaalta ilman vakaata yhteiskuntaa koulutuskaan ei voi olla osallistavaa.

“Jotta inklusiivinen koulutuspolitiikka toimisi, myös muiden rakenteiden on toimittava”, Tuure sanoi.

Webinaarin tarkoitus oli virittää keskustelua aiheesta, mutta se tarjosi myös mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja oppia uutta. Se muistutti perusajatuksesta, jonka mukaan henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kasvun kulmakivenä olevan koulutuksen pitäisi olla kaikkien saatavilla.  Keskustelut osoittavat, että osallistavalla koulutuksella on monet kasvot – ne ovat sekoitus kamppailua, toivoa ja väsymätöntä muutoksen tavoittelua. 

Miracle Akangbe
SYLin kehitysyhteistyön neuvottelukunnan jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.