Koronaviruksen vaikutukset yliopisto-opintoihin ja -opiskelijoihin

Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella on vaikutuksia yliopisto-opintoihin ja opiskelijan arkeen. Keräämme tälle sivulle eri tahojen tiedotteita, linjauksia ja ohjeistuksia aiheesta.

Seuraamme ja noudatamme kaikessa toiminnassamme viranomaisten antamia ohjeita. Teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja yliopistojen kanssa, jotta opintojen etenemismahdollisuudet ja opiskelijoiden turvallisuus varmistetaan.

Lyhytaikaisesta sairastumisesta tai poikkeustilasta johtuen opiskelijoille tulee aiheutua mahdollisimman vähän haittaa opintojen etenemiselle. SYL:n ja SAMOKin yhteinen tiedote aiheesta.

SYL lausui eduskunnan sivistyslautakunnalle opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Lue koko lausunto sivuiltamme.

Teimme vetoomuksen yhdessä Unifi ry:n ja yliopistokirjastojen kanssa suomalaisille tiedekustantajille, tietoaineistojen välittäjille, Kansalliskirjastolle ja kaikille niille tahoille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa digitaalisten tietoaineistojen kattavan saatavuuden turvaamiseksi yliopistojen etäopetuksen, tutkimuksen ja opiskelun tarpeisiin poikkeustilan ajaksi. Lue vetoomus sivuiltamme: Unifi, SYL ja yliopistokirjastot vetoavat: Digitaalisten tietoaineistojen saatavuus turvattava poikkeusoloissa.

OKM on kerännyt nettisivulleen yleisiä kysymyksiä ja vastauksia poikkeustilan aiheuttamista muutoksista. Lue lisää OKM:n sivuilta.

Sivu päivittyy.

Yliopistojen ohjeistukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut rajoituksista oppilaitosten ja korkeakoulujen aukioloaikoihin. Yliopistot suljetaan ja opetus siirretään etänä järjestettäväksi 18.3. alkaen. Tiedotteen mukaan lähiopetus keskeytetään 13.4. saakka. Lue OKM:n tiedote aiheesta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä esimerkiksi opintoajoista ja valmistumisesta, kirjastojen aukioloajoista ja lainoista, tenteistä tai opintojaksoista, seuraathan oman yliopistosi tiedotteita ja ohjeistuksia.

Rehtorineuvosto Unifi on kerännyt listauksen yliopistojen antamista ohjeistuksista: Yliopistot varautuvat koronavirukseen.

Tiedot päivitetty 17.3.

Ylioppilaskuntien ohjeistukset jäsenjärjestöille ja opiskelijoille
Opiskelijan toimeentulo
Kela on linjannut, että opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka poikkeustilanteen vuoksi opintosuoritusmäärä ei olisi riittävä. Opintotuen enimmäisaikaa voidaan myös pidentää.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta:

Opintolainahyvitys
Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan  opintotukilain muutosta, jonka avulla voidaan ottaa poikkeusolot opintolainahyvityksen ehdoissa huomioon.
Toimeentulotuki
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen muutos 31.7.2020 saakka: Tulevana kesänä opiskelijoilta ei ole tarpeen edellyttää selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikkojen hakemisesta. Opintolainan nostoa ei myöskään ole tarpeen edellyttää tuleville kesäkuukausille, ellei asiakas tosiasiallisesti opiskele kesäkuukausina.
Opiskelijan työttömyysturva
Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa. Tutustu Kelan sivuihin, mikäli olet jäänyt työttömäksi opiskelijastatuksella.

Tieto päivitetty 15.4.

Opiskelijavalinnat
Opiskelijavalinnat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisin keinoin. Lue Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFIn tiedote asiasta täältä: Yliopistojen kevään valintakokeet muuttuvat – perinteiset kokeet korvataan vaihtoehtoisilla valintatavoilla.

Lisäksi UNIFI on kerännyt oman sivun opiskelijavalintoihin liittyvistä tyypillisimmistä kysymyksistä ja vastauksista. Pääset tutustumaan niihin UNIFIn sivuilta: Kysymyksiä ja vastauksia yliopistojen opiskelijavalinnasta.

Otimme muiden opiskelijajärjestöjen kanssa kantaa opiskelijavalintojen järjestämisestä poikkeustilanteessa. Lue koko kannanotto sivuiltamme: Opiskelijajärjestöt: Korkeakoulujen opiskelijavalinnat turvattava.

Tieto päivitetty 15.4.

Asuminen
Omaan asumistilanteeseesi liittyvissä kysymyksissä tarkista ensin oman opiskelija-asuntosäätiösi nettisivuilta tiedotteet ja tarvittaessa ole yhteydessä asukasneuvontaan.

Tieto päivitetty 16.3.

Mielenterveys
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne voi aiheuttaa huolta ja ahdistusta. Nyytin verkkotoiminta, kuten verkkoryhmät ja ryhmächatit, jatkuvat normaalisti. Jos tunnet ahdistusta, hae matalan kynnyksen keskusteluapua Mieli ry:n kriisipuhelimesta 09 2525 0111 ja Sekaisin-chatista. Myös Mielenterveyspooli on kerännyt ohjeita koronaviruksen aiheuttaman pelon ja huolen lievittämiseen.

Nyyti ry

Mieli ry

Tieto päivitetty 19.3.

Opiskelijaruokailu
Kela on tiedottanut, että ateriatuettuja opiskelija-aterioita voi poikkeustilanteessa myydä opiskelijaravintolasta mukaan otettavaksi. Tarkistathan paikallisen opiskelijaravintolan verkkosivuilta tiedotteet aiheesta ja mahdolliset muutokset ravintolan aukioloaikoihin.

Tieto päivitetty 17.3.

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat

Suomi on keskeyttänyt tavanomaisen viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanoton ja käsittelyn edustustoissa pandemian takia. Jo vastaanotetut oleskelulupahakemukset on toimitettu edelleen Migriin käsiteltäväksi, mikäli hakija on ehtinyt tunnistautua edustustossa. Oleskelulupahakemuksiin liittyvät tunnistamiset ja haastattelut on myös keskeytetty toistaiseksi. Hakuprosessin voi laittaa nyt vireille, vaikka tunnistautumaan ei pääse. Ulkomailta oleskelulupaa hakevien tulee seurata Migrin ja UM:n tiedotuksia: https://migri.fi/et-ole-suomessa 

Jo Suomessa olevien kansainvälisten opiskelijoiden on myös mahdollista laittaa lupahakemus vireille Enter Finland-palvelun kautta. Lisätietoja Migrin sivuilta: https://migri.fi/olet-suomessa

Migrin täsmätiedote opiskelijoille voin lukea täältä: https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansainvalinen-opiskelija-nain-valmistaudut-oleskeluluvan-hakemiseen-tana-vuonna

Muissa asioissa kansainväliset tutkinto-opiskelijat ohjataan ensisijaisesti olemaan yhteydessä omaan ylioppilaskuntaan. 

Tieto päivitetty 5.5.

Erasmus-vaihdot
Koronaviruksella on vaikutuksia Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien rahoittamiin kansainvälisiin liikkuvuuksiin ja hankkeisiin, sillä epidemia-alueilla julkisia palveluita, kouluja ja korkeakouluja on suljettu. Valtiot ovat myös rajoittaneet matkustusta ulkomaille ja ulkomailta. 

Seuraa Opetushallituksen tiedotteita aiheesta: 

Voit hakea korvauksia, mikäli Erasmus-vaihtosi peruuntuu, keskeytyy tai siirtyy ylivoimaisen esteen kuten pandemian takia. Ohjeet korvaukset hakemiseen:

Ota yhteyttä omaa vaihtoasi koordinoivaan tahoon opintoihisi liittyen, ensisijaiset kontaktit ovat aina oma yliopistosi ja ylioppilaskuntasi.

Tieto päivitetty 16.3.

Terveysviranomaisten ohjeistukset
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitää yllä ajankohtaista tietoa koronaviruksesta verkkosivuillaan. Tutustu THL:n sivuihin: 

Tieto päivitetty 16.3.

YTHS:n ohjeet opiskelijoille

YTHS:n toimintaa on jouduttu sopeuttamaan koronaviruksen takia ja se pyrkii ohjaamaan enemmän asiakkaita nettipohjaisiin terapioihin. Akuutteja mielenterveysongelmia hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksien kautta. Ei-kiireelliset tutkimukset ja hoito saattavat siirtyä eteenpäin.

Jos oireesi ovat lievät etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Katso THL:n ohjeet kotihoitoon

Mikäli sinulla on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume (yli 38 astetta), yskä ja/tai hengitysvaikeuksia ja olet viime viikkoina oleskellut ulkomailla tai olet ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun COVID-19 koronaviruksen tartunnan saaneen kanssa, ota puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveyskeskuspäivystykseen. Saat terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeet, miten toimia.

Ajankohtaista koronaviruksesta

Tieto päivitetty 16.3.