Apu­raha­tieto­kanta

Hyväksytty
MyöntäjäKuntien Asiantuntijat ry
Apurahat joita tarjoatte2 kpl 500 euron apurahoja pro gradu- kandi- ja opinnäytetöihin
Maksimi summa, jota voitte tarjota500
Hakuaika alkaa02.10.2017
Hakuaika päättyy12/03/2017
Erityisehdot

Kumula myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsentemme tekemiin kunta-alan asiantuntijoita (hallinto, kirjastoala, ruokapalvelut etc.) käsitteleviin pro gradu- kandi- ja opinnäytetöihin. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa syksyisin. Syksyn 2017 haku on auki 2.10.-3.12. 2017 välisenä aikana. Apurahan suuruus on 500€ ja niitä jaetaan kaksi. Apurahat myöntää Kumulan hallitus.

Myöntämiskriteerit:
- Apurahaa voi hakea pro gradu tutkielmaan, kandidaatin tutkielmaan tai AMK opinnäytetyöhön.
- Apurahan saajan on oltava Kumulan jäsen.
- Työn aiheen on liityttävä kunta-alan asiantuntijatyöhön.
- Apurahan voi saada vain kerran, mutta hakukertoja ei ole rajattu.
- Hakemuksen mukana on toimitettava tutkielman ohjaajan suositus.
- Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa työprosessin aikana. Jos työ ei valmistu suunnitellusti, hakijaan otetaan yhteyttä.
- Apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta.
- Tutkielmasta on sen valmistuttua toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.
- Kumula ry saa oikeuden lisätä valmiin työn jäsensivustonsa apurahapankkiin jäsenten nähtäväksi.
- Mikäli ansiokkaita ja kriteerit täyttäviä hakemuksia ei saavu, liiton hallitus voi päättää olla myöntämättä apurahoja.

Osoite

Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

Sähköpostikumula@kumula.fi
Www-osoitehttp://kumula.fi
YhteyshenkilöMeeri Väänänen
KuntaHelsinki
Ohjeet hakuun

Apurahaa voi hakea myös jäseneksi liittyvä uusi opiskelijajäsen, uuden jäsenen jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Jäseneksi voi liittyä nettisivuillamme.

Apurahaa haetaan Kumulan jäsensivujen kautta: http://intra.kumula.fi/

Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa itse työprosessin aikana. Myöntämämme apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta. Työn valmistumistuttua siitä on toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.

Lisätietoja antaaMeeri Väänänen, meeri.vaananen@kumula.fi
Muuta
Tarjoa apurahaa