Selvitysryhmä: Terveydenhuollon valinnanvapaus voisi hillitä kustannuksia ja edistää…

Ryhmä esittää muun muassa mallia, jossa yksityisen terveydenhuollon käytöstä ei enää maksettaisi erillistä korvausta Kelan sairausvakuutusrahastosta.