Vi har ett nytt policydokument!

Förbundsmötets formulering om att FSF är en feministisk organisation väckte häftig debatt och fick väldigt mycket uppmärksamhet – men det finns även många andra fina, framåtblickande formuleringar i vårt policydokument. Jämlikhet och internationalisering avspeglas i hela dokumentet: vi kräver till exempel avgiftsfri utbildning, ett försörjartillägg till studiestödet, satsningar på invandrares möjligheter till utbildning och gratis småbarnspedagogik för alla. I och med vårt nya policydokument har FSF nu också närmare 100 konkreta påverkansmål nedtecknade i svart på vitt.

Det var en fröjd att följa diskussionen under förbundsmötet. Studentkårernas delegationer bestod främst av unga och modiga människor som genom sitt arbete vill förändra världen och skapa en bättre framtid. Vårt policydokument speglar verkligen vår rörelse – det blickar in i framtiden, försvarar jämlikhet, värdesätter internationalisering och slår vakt om bildning!

 

  Tilaa SYL Blogi RSS-syötteenä >