Den erfarna människorättsaktivisten litar på kraften i berättelser – “Tillsammans kan vi främja rättigheterna för studerande med funktionsnedsättning”

Musola Cathrine Kaseketi, människorättsaktivist och grundare av produktionsbolaget och föreningen Vilole Images Productions och Vilole Images-filmfestivalen, arbetar ihärdigt för att ge hopp till dem som känner hopplöshet. Som grundare av sin förening är Musola en av nyckelpersonerna i Zambia Inclusive Higher Education Project, ett samarbetsprojekt mellan FSF, den finska Abilis-stiftelsen och Vilole. I denna intervju berättar Musola mera om situationen för personer med funktionsnedsättning i Zambia och sitt eget arbete.

Efter att ha tagit examen inom filmkonst beslöt Musola att inte bara ägna sig åt en karriär inom filmbranschen, utan att dela med sig av sina kunskaper till dem som inte har möjlighet att studera ämnet. Så kunde lokala människor berätta sina berättelser med sina egna ord och få dem hörda. Samtidigt blev film ett verktyg för människorättsaktivism. “Min egen funktionsnedsättning och mina egna utmaningar har alltid varit min främsta motivationskälla. Mitt arbete handlar om förändring, och när jag ser hur hoppet om något nytt får människor att le, motiverar det mig att jobba vidare”, säger Musola. Därtill har stödet från funktionsrättsrörelsen fått hennes arbete att kännas allt mer viktigare.

Musola anser att film är ett kraftfullt och effektivt verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter. Kombinationen av film och människorättsarbete bryter ner de barriärer som personer med funktionsnedsättning möter, både som individer och på en bredare samhällsnivå. Musola tillägger att filmer får människor att diskutera svåra frågor ur samma utgångspunkt, vilket bidrar till att skapa samförstånd. På detta sätt kan man påverka en stor grupp människor och deras attityder, samtidigt som man skapar press på beslutsfattare och lagstiftare att rätta till saker och ting.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att bli utanför

Enligt Musola möter kvinnor i Zambia utmaningar på grund av sitt kön, men utmaningarna är särskilt betydande för kvinnor med funktionsnedsättning. ”De ekonomiska investeringarna som utbildning kräver kan ses som bortkastade pengar när det gäller en flicka med funktionsnedsättning”, säger hon. Att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning kräver förutom påverkansarbete på gräsrotsnivå, också arbete inom de beslutsfattande organen i Zambia. Tack vare Musola och hennes samarbetspartners blev inklusiv utbildning och teman relaterade till sexuell hälsa en del av de statliga riktlinjerna för personer med funktionsnedsättning år 2022.

Även om situationen håller på att långsamt förändras tack vare de lokala aktörerna och olika internationella projekt, har ändringarna hittills endast riktats mot de lägre skolnivåerna och skolanstalterna. De inklusiva riktlinjerna har inte nått högskolorna, vilket betyder att många personer, särskilt kvinnor, med funktionsnedsättning blir utan högre utbildning. Ett sätt att öka andelen av studerande med funktionsnedsättning i högskolor är att öka medvetenheten om rättigheterna, självbestämmanderätten och sexuell hälsa hos kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Därtill måste man utveckla och förstärka stödtjänsterna som högskolorna erbjuder till personer med funktionsnedsättning och samt förbättra tillgängligheten av dem. De lokala studerandeorganisationerna har drivit ett aktivt påverkansarbete i Zambia, och dessa organisationer har den potential och den kunskap som behövs för att stödja studierna för studerande med funktionsnedsättning. FSF, de finska studentkårerna, Vilole och Abilis vill med hjälp av Zambia Inclusive Higher Education Project främja rättigheterna för studerande med funktionsnedsättning bland annat genom att stödja studerandeorganisationernas påverkansarbete.

Musola hoppas att när det finsk-zambiska projektet avslutas år 2026, kommer studerande med funktionsnedsättning att känna till och kunna kräva sina rättigheter, och att de kommer att fortsätta sin aktivism och sitt arbete för personer med funktionsnedsättning med stolthet.

Helena Kärppä
Medlem, FSF:s Delegation för utvecklingssamarbete

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.