Introduktionsmaterial

Här hittar du sammandrag av introduktionsmaterial för FSF:s styrelse. Tanken är att materialet ska hjälpa dig att få en bild av FSF:s verksamhetsmiljö. En del av dem inkluderar även anvisningar.

En del av materialet finns på andra organisationers webbplatser. I de fallen har vi länkat till dem. En del av materialet är märkt med ID-nummer. Då finns de i FSF:s materialbank och du hittar dem genom att skriva in nummerserien från dokumentet i sökfältet.

Dessutom har FSF gjort korta videosnuttar om alla sektorer till studentkårernas styrelser.

OBS! Största delen av materialet är tyvärr på finska.

Video: Vad är FSF?

Perspektiv: vad gör FSF, vilket förhållande har FSF till studentkårerna, hur kan jag påverka FSF, vem består FSF av?

Länk: https://oss.adobeconnect.com/p1b7a9ao4rm/

Ledning

Regeringen Sipiläs regeringsprogram inklusive bilagor samt verkställandet av regeringsprogrammet dvs handlingsplanen: http://valtioneuvosto.fi/sv/sipila/regeringsprogrammet

(Regeringsprogrammet i sig är rätt kort, så det är lätt att ögna igenom. Av bilagorna lönar det sig kolla lite närmare på avsnitten om utbildning och kompetens.)

Utbildningspolitik

Hårda vindar inom högskolepolitiken

Perspektiv: Varifrån har vi kommit, vart är vi på väg och vem har makten?

Länk: https://oss.adobeconnect.com/p1lu43mefxj/

Aktuellt inom högskolepolitiken

Perspektiv: Vilka är de aktuella diskussionerna inom utbildningspolitiken och hur hör de samman med den större bilden? Terminsavgifter, finansiering, strukturell utveckling osv. (tähän voi heittää muitakin ajankohtaisia kokonaisuuksia)

Länk: https://oss.adobeconnect.com/p40ojiizavy/

Klar för urval.  Bättre utnyttjande av studentexamen vid högskoleantagning. (Sammandrag på svenska)

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79291

Undervisningsministerns tal under seminariet för högskolor och vetenskapsinstitutioner http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/12/korkeakoulupuhe.html?lang=fi

UKM:s överdirektörs presentation om den strukturella utvecklingen av högskolorna under ledningsseminariet 12/2016 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/12/Liittet_johdon_seminaari/Kosunen_johdon_seminaari_1_2016.pdf

UKM:s framtidsöversikt

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm18.pdf?lang=fi

Utvärdering av konsekvenserna av reformen av universitetslagen: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm30.pdf?lang=fi

(Lär gärna de viktigaste resultaten på sid 76–79, om du vill läsa mer så ger sid 13–20 en bra översikt av bakgrunden till reformen)

Internationella frågor (översikt)

 

Video om EU-intressebevakning

Perspektiv: vad händer i EU nu, varför är det viktigt att FSF har EU-intressebevakning?

Länk: https://oss.adobeconnect.com/p44kwvjrnd4/

Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland  http://80.248.162.139/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html

Bologna with student eyes https://bwse2015.esu-online.org/Introduction

Rådets slutsatser om den sociala dimensionen (se även det här som en del av den bredare Europa 2020-strategin, för åtminstone kommissionen ser det så): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG0614(01)&from=EN

Youth Strategy

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Skills Agenda

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

Moderniseringsstrategin

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_en

EU social dimension in higher education (access & attainment): http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_en.htm ja

EU education and training for social inclusion: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en.htm

EU:s moderniseringsagenda och sociala dimension: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf

Bologna:

– Bologna och den sociala dimensionen : http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=12

– Working Group on SD and LLL (ESU co-chair): http://www.ehea.info/work-group-details.aspx?wkgroupId=7

– Bologna Social Dimension Strategy & ESU: http://www.esu-online.org/news/article/6001/A-social-dimension-strategy-for-the-European-Higher-Education-Area/

Utvecklingssamarbete

Video om utvecklingssamarbetet

Perspektiv: hur har verksamhetsmiljön varit de senaste åren, på vilket sätt håller utvecklingssamarbete på att förändras och hur påverkar det studentkårerna?

Länk: https://oss.adobeconnect.com/p5gfn0iwvs4/

Bekanta dig med FSF:s utvecklingssamarbete på vår webbplats https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/

Särskilt viktigt på sidorna är strategin för utvecklingssamarbetet och riktlinjerna för utvecklingssamarbetet 2017–2020 (ID 12441, finns i Materialbanken).

Om du vill kan du också läsa vår projekthandbok.

SHVS

Video om SHVS

Perspektiv: vad är SHVS och varför talas det så mycket om SHVS just nu?

Länk: https://oss.adobeconnect.com/p7nu38x0f59/

SHVS årsöversikt 2015:http://www.yths.fi/filebank/3604-vuosikatsaus_2015_final.pdf

SHVS interima årsöversikt 1/2016:  http://www.yths.fi/filebank/3893-YTHS_Osavuosikatsaus_1_2016.pdf

Slutrapporten från SHVS yrkeshögskoleförsök: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130098/Rap%20ja%20mui_2015_44_YTHS-malli_260116.pdf?sequence=1

Boende

Miljöministeriets utredning om studentboende 2012:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tiedotteet_2012/Selvitys_Lisaa_uustuotantoa_erityisesti_%281177%29

Bostadstjänster kopplade till högskolornas internationalisering:

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr02.pdf?lang=fi

Studiestöd

Video om studentekonomi

Perspektiv: de stora frågorna de senaste åren och kort om framtiden

Länk: https://oss.adobeconnect.com/p1tmur99zwa/

FPA:s sidor: Studiestöd.

Bläddra igenom vad studiestödet består av för närvarande och på vilka grunder studiestöd beviljas. Fokusera på stödet för högskolestuderande. Förstå studiestödets struktur (studiepenning, bostadstillägg, lån och incitament för lån; särskilt studielånskompensationen)  http://www.kela.fi/opiskelijat

Studentundersökningen 2014 (läs de punkter som nämns nedan, hela undersökningen finns härhttp://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm10.pdf?lang=fi )

– Centrala resultat (s. 11–13)

– Studerandes inkomster och utgifter (s. 28–31)

Kommande förändringar i studerandes försörjning

– Flytt av studerande till allmänna bostadsbidraget https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_231+2016.aspx → åtminstone styckena 1,2,3, 4.2 och 4.3

– Nedskärningarna i studiestödet https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_229+2016.aspx → styckena 1–4.

Basinkomst! Kolla in FPA:s sidor om basinkomst eller om du inte är bekant med ämnet från förut så börja här:

– FPA:s ofta frågade frågor: http://www.kela.fi/perustulokokeilu-usein-kysyttya

– Siljas blogg om basinkomst och studerande: https://syl.fi/blogi/perustulo-opiskelijan-palkka/

Jämlikhet och likabehandling

Maili Pörhöläs presentation om mobbning vid högskolorna  (M-files: id 6140) Skumma

 

Arbetslivet

FSF:s åsikter om pensionerna (M-files: ID 3291) lönar sig läsa helt

Studieförmåga

Materialet Studieförmåga genom studieiver

– Ett verktyg som var slutresultatet av Kyky-projektet. Läs igenom det så att du 1) förstår vad studieförmåga är och 2) hur du kan främja den. Du behöver alltså inte kunna allt utantill.

– 2013_julkaisu_Innolla_opiskelukykyä-työkalu_verkkoversio.pdf finns i materialbanken