Kandidaterna för Finlands studentkårers förbunds styrelse 2020

FSF:s ordförande och styrelse 2020 väljs under förbundsmötet 15.11-16.11

Man kan ställa upp som kandidat senast på förbundsmötet. Hittills har följande personer ställt upp till styrelsen:

Anna Oksanen, Åbo Akademis studentkår (ÅAS)
Paula Karhunen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Nikolas Bursiewicz, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
Frans Cederlöf, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta(AYY)
Paavo Antikainen, Tampereen ylioppilaskunta (TREY)
Teemu Virtanen, Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)
Johanna Pohjonen, Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Jenni Tuomainen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)

Kandidaterna för Finlands studentkårers förbunds styrelse 2020 presenterar sig!

 

Anna Oksanen, (ÅS)

”Jag vill jobba för en modig, jämlik och välmående studentrörelse samt ett flexibelt utbildningssystem som garanterar jämlika möjligheter för alla.”

Du kan lära känna Anna bättre här:
https://www.facebook.com/annaoksanenFSF

 

Paula Karhunen, (HYY)

“FSF och hela studentrörelsen stod upp för saker som var viktiga för mig redan då jag var fastnade i ofrivilliga mellanår efter gymnasiet. Nu vill jag själv göra någonting för den här rörelsen.”

Du kan lära känna Paula bättre här:
https://www.facebook.com/karhusenpaula/

Nikolas Bursiewicz, (JYY)

“Jag är uppställd till styrelsen för Finlands studentkårers förbund för att främja kommande generationers möjlighet att uppnå högre utbildning. Nästa år vill jag som FSF:s styrelsemedlem tala högt för avgiftsfrihet, tillgänglighet och en ökning av resurserna för högre utbildning.”

Du kan lära känna Nikolas bättre här:
https://www.facebook.com/NickSYLiin2020/

 

Frans Cederlöf, (AYY)

Jag är en erfaren styrelsemedlem och intressebevakare på nationell nivå, som har jobbat i kampanjen för ett avgiftsfritt andra stadium, samt fungerat som brobyggare mellan olika svenskspråkiga organisationer. Nästa år vill jag främja studerandes intressen i FSF:s styrelse!

Du kan lära känna Frans bättre här:
https://www.franscederlof.fi/
https://www.facebook.com/fransced/

 

Paavo Antikainen, (TREY)

“Människors välmående är en grundläggande byggsten i min studentrörelse. Jag är uppställd till styrelsen för Finlands studentkårers förbund, för att jag vill jobba för att studerande ska må bättre.”

Du kan lära känna Paavo bättre här:
http://www.trey.fi/paavo
https://www.facebook.com/PaavoSYLiin/
Instagram: @paavoantikaine

 

Teemu Virtanen, (OYY)

“Välmående, jämställdhet och jämlikhet ligger nära mitt hjärta och nästa år vill jag fortsätta jobba med dessa teman i Finlands studentkårers förbund.”

Du kan lära känna Teemu bättre här:
https://www.teemunkaa.com 
https://www.facebook.com/teemunkaa

 

Johanna Pohjonen, (TYY)

“Livslångt lärande är ett livsvillkor för framtidens högskoleutbildade och det kräver en möjlighet att flexibelt förflytta sig mellan studier och arbetsliv.”

Du kan lära känna Johanna bättre här:
http://www.johannapohjonen.com
Instagram: @johannasylhallitukseen

 

Jenni Tuomainen, (LYY)

“Kvalitativ och tillgänglig hälsovård måste garanteras och genomföras på ett jämlikt sätt i SHVS:s utvidgning. Därför behövs Jennis erfarenhet och kompetens från norr som förstärkning till FSF:s socialpolitiska sektor!”

Du kan lära känna Jenni bättre här:
https://www.facebook.com/JenniSYLiin2020/