Information för studerande

Funderar du över din ekonomi?
Från 1.8.2017 består studiestödet av studiepenningen, allmänt bostadsbidrag och statsgaranti för studielån. Det är lättast att söka studiestöd och anmäla ändringar via FPA:s elektroniska tjänst. På FPA:s sidor hittar du en massa information om studiestöd, FPA:s elektroniska rådgivning samt en räknare. Med hjälp av räknaren kan du kontrollera kraven på hur dina studier ska framskrida och dina inkomstgränser för såväl studiestöd som för allmänt bostadsbidrag.
Uppsök läkare om dina studier drar ut på tiden på grund av sjukdom. Du kan behöva läkarintyget senare för uppföljningen av dina studier och om du är sjuk en längre tid kan du ansöka om sjukpenning. Du kan läsa mer på FPA:s sidor.

I vissa fall har studerande även rätt till utkomststöd. Med hjälp av räknaren för utkomststöd kan du bedöma om du har rätt till utkomststöd. Den grundläggande delen av utkomststödet ansöker du sedan 1.1.2017 av FPA. Lägg märke till att även studielån som du inte lyft räknas som inkomst när utkomststöd beviljas.

Studerandes hälsa och välbefinnande
Examensstuderande vid universitet har rätt att använda Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster. Hos SHVS får du hjälp med såväl allmänna besvär som oral och mental hälsa. Bekanta dig med tjänsterna inom studerandehälsovården på din studieort via de lokala SHVS-sidorna.
Organisationer som stöder studerandenas hälsa
FSF samarbetar med flera organisationer som stöder studerandes och ungas välbefinnande. Bekanta dig med de här organisationerna och projekten via länkarna nedan.
Nyyti
Nyyti rf är en riksomfattande förening som främjar studerandenas psykiska hälsa. Nyytis mål är att stärka studerandes studieförmåga, vardagskompetens och stöd av jämlikar. Nyyti erbjuder studerande information om frågor inom psykisk hälsa och livskompetens samt ordnar diskussionsgrupper som grundar sig på kamratstöd.

Väestöliitto
Väestöliitto är en sakkunnigorganisation inom social- och hälsovårdsbranschen. Befolkningsförbundet Väestöliittos verksamhet fokuserar på att öka familjers välbefinnande stärka mångkulturalism i Finland och främja sexuell hälsa. FSF deltar som projektpartner i Väestöliittos projekt om familj och arbete (Perheystävällisesti töissä) 2014–2018.

Seta
Seta är en nationell människorättsorganisation. Seta har som mål att alla ska kunna leva jämlikt, oberoende av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. FSF är stödmedlem i Seta.

EHYT
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf främjar hälsosamma levnadsvanor i hela Finland. Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar. FSF är medlem i EHYT.

Din studentkår hjälper!
I många vardagliga frågor är det din lokala studentkår som bäst kan hjälpa dig. Via din studentkår hittar du information om till exempel bostäder för studerande, motions- och idrottstjänster, lokala rabatter i kollektivtrafiken samt information om studentrestauranger.
Kom ihåg att universitetet ofta erbjuder tjänster som stöder dina studier, till exempel den internationella enheten som ansvarar för utbytesstudier eller arbetslivstjänster.