FSF inledde samarbete i Zambia – med målet att göra högskoleutbildning mer inkluderande

I Zambia har hela 10,9 procent av de vuxna någon grad av funktionsnedsättning. Största andelen personer med funktionsnedsättning är kvinnor. Endast få unga med funktionsnedsättning kan drömma om högskoleutbildning, då exempelvis inträdesprov ofta inte är anpassade för dem. Studielokalerna är också ofta otillgängliga.

Zambia strävar i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling efter att utveckla sin nationella utbildning så att den blir mer tillgänglig för alla människogrupper. För första och andra stadiets utbildning i Zambia har man redan utvecklat och håller på att utveckla åtgärder som stödjer personer med funktionsnedsättning, men högskoleutbildningen har inte ännu omarbetats till inkluderande.

Handikapporganisationer och studerandeaktivister i Zambia har gjort ett långsiktigt arbete för att säkerställa att de mänskliga rättigheter som garanteras i internationell lagstiftning säkras för alla, även för studerande med funktionsnedsättning.
För att stödja det här målet har Finlands studentkårers förbund, Abilis-stiftelsen och Vilole Image Productions, en medborgarorganisation som främjar rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inlett ett samarbete med stöd av utrikesministeriet. Syftet är att hjälpa fem zambiska universitet att inrätta servicecenter för personer med funktionsnedsättning samt öka medvetenheten om inkludering av personer med funktionsnedsättning bland anställda och studerandeorganisationer. Arbetet bygger på en samarbetsmodell som har visat sig framgångsrik i Etiopien.

”Saker och ting förändras hela tiden. Det är särskilt fint att se hur kvinnor med funktionsnedsättning i allt högre grad får viktiga befattningar i samhället”, säger Musola Catherine Kaseketi, verkställande direktör för Vilole Images Productions.

Kaseketi är handikappaktivist och Zambias första kvinnliga filmregissör.

”Genom att göra högskoleutbildning mer inkluderande får de studerande möjlighet att försörja sig själva och kan också föregå med gott exempel för att rasera felaktiga fördomar”, fortsätter hon.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.