Människor

På FSF:s kontor arbetar vi hårt av hela vårt hjärta för en bättre morgondag för studerande. FSF består av en styrelse som byts ut varje år samt anställd personal. Nedan hittar du kontaktuppgifter till styrelsen och personalen.