Projektet Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet

Projektet Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet, organiserat av Finlands studentkårers förbund (FSF) och åtta studentkårer, väcker studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling.

Finlands studentkårers förbund genomför projektet i samarbete med studentkårerna vid Helsingfors, Åbos, Östra Finlands, Jyväskyläs och Lapplands universitet samt studentkårerna vid Åbo Akademi, Konstuniversitetet och Villmanstrands tekniska universitet. Det gemensamma projektet utmanar studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling. Projektet introducerar studerande i synnerhet till FN:s mål 12, som fokuserar på hållbar konsumtion och att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Som en del av projektet arrangerar alla deltagande studentkårer evenemang och utbildningar kring hållbar konsumtion som handlar bland annat om ansvar inom kläd- och elektronikindustrierna. Dessa organiseras mellan september och november 2021 och år 2022. Evenemangen arrangeras i samarbete med Rättvis handel och föreningen för etisk handel Eettisen kaupan puolesta ry. Dessutom blir det intressanta blogginlägg och podcaster. Separata temaveckor för hållbar utveckling kommer också att genomföras under ledning av lokala koordinatorer i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä. 

De exakta tidpunkterna för evenemangen kommer att meddelas senare på webbplatsen. Beroende på coronaläget kan en del av evenemangen arrangeras på distans.

Finlands Utrikesministerium har beviljat projektet stöd till projekt för kommunikation och utbildning om global utveckling.

Mer information

Sinituuli Suominen
Utvecklingspolitisk sakkunig
sinituuli.suominen@syl.fi
tfn: +358 44 780 0220