Vad gör FSF?

 

 

FSF, Finlands studentkårers förbund rf, är en studentorganisation som representerar cirka 132 000 studenter i Finland. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. En studentkår är ett offentligrättsligt samfund som styrs av universitetslagen.

 

Studerandenas röst
Vi bevakar studerandes intressen och talar för den yngre generationen i samhället. Vi finns där studentfrågor diskuteras, vare sig det handlar om att stå på barrikaderna eller höras i riksdagen.

Strålande studentförmåner
Vi erbjuder Finlands bästa studentförmåner till våra medlemmar genom studentägda Frank. Varje studerande som är medlem i en studentkår är också vår medlem och har rätt till studentrabatter.

Framtida kunskap
Allas möjligheter att utbilda sig, lära sig och utveckla sig under hela livet ligger oss nära hjärtat. Vi ser till att utbildning och vårt utbildningssystem utvecklas utifrån de här utgångspunkterna och så att de tryggar framtida kompetens.

Studerandes välbefinnande
Vi arbetar för att alla studerande – såväl nu som framöver – ska må bra. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) sköter studerandenas hälsovård. SHVS grundades av oss. Vi är också med i många organisationer som arbetar för studerandes välbefinnande.
Förutsättningar för livet som studerande
Vi jobbar för att studerande ska ha förmånligt boende och tillräckligt med pengar för att leva. Hur stort studiestödet är, att det finns tillräckligt med bostäder på olika håll i Finland samt måltider till studentpris är frågor vi tycker är viktiga.

Påverkansarbete i Europeiska unionen
Vi bevakar studerandes intressen inom Europeiska unionen. Vi är på alerten både vad gäller kommissionen och parlamentet. Vi ser till att finländska studerandes röst hörs i Europa.

Globalt ansvar
Vi känner igen vårt globala ansvar för miljö och människors välbefinnande. Vi har en lång tradition av och kompetens inom utvecklingssamarbete och jobbar passionerat med det.

Forskning som utgångspunkt i påverkansarbete
Vi är experter på utbildning och livet som studerande. Vi lobbar beslutsfattare genom att erbjuda aktuell information om studerande. För det använder vi oss bland annat av vår samarbetspartner Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus.