FSF för studerande

FSF är med i ett antal olika föreningar, stiftelser och företag som jobbar för studerandes välbefinnande och en ljusare framtid.

YTHS logo musta

YTHS

SHVS
SHVS, dvs. Studenternas hälsovårdsstiftelse, erbjuder tjänster inom allmän hälsa, psykisk hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande som studerar för en grundexamen. Studenternas hälsovårdsstiftelse är grundad av FSF.

frank_logo_boksi_musta

Frank

Frank är studerandenas egna förmånstjänst och samlar alla studentförmåner i Finland. Via Frank får du både förmåner som kan skattas i pengar och ditt studiekort. FSF är en av Franks grundare och ägare.

nyyriry-logo-n-versio-rgb

Nyyti

Nyyti rf är en förening som främjar studerandenas psykiska hälsa. Nyyti stöder psykiskt välbefinnande och livskompetens till exempel genom kamratstöd. FSF är en av Nyytis medlemmar.

SOA ry:n logo

SOA rf

Studentboende SOA rf är en intressebevaknings- och samarbetsförening studentbostadsorganisationerna. FSF är en av SOA rf:s medlemmar. Du får information om studentbostäder även av din studentkår.