#utbildningprkl / FSF:s och SAMOKs valkampanj 2019

Webbsida av #utbildningprkl kampanjen

FSF:s och SAMOKs gemensamma fokus är utbildning, försörjning och klimatet. De senaste fyra åren har inte varit några gyllene tider för studerande. Men nu kan vi ändra riktning.

Vi behöver ett samförstånd om att vi inte kan åstadkomma hållbara lösningar genom att försvaga de ungas möjligheter att livnära sig, utbilda sig och överhuvudtaget leva på den här planeten. Vi behöver politiker, som kan se bortom en enda valperiod.

Vår valkampanj, vars hashtag är #utbildningprkl, kommer under valen lyfta upp teman som är viktiga för studerande. Kampanjen lyfter dessa teman på ett positivt och uppmuntrande sätt, men samtidigt utmana och väcka tankar. Vi vill se lösningar och bli hörda. Därför går kampanjen ut på att fråga beslutsfattarna; vad är din lösning?

Vi vill göra beslutsfattare medvetna om studerandes orättvisa situation: det är inte rättvist att en grupp människor tvingas leva under fattigdomsgränsen från en termin till en annan. Så vi säger till beslutsfattarna du bestämmer när jag ska utexaminera.

Högre utbildning garanterar en bättre framtid för alla och behöver därför investeras. Vi frågar: hur mycket kommer att investeras i utbildning?

Kampanjen framhäver klimatet som en generationsfråga. Kampanjen utmanar att tänka på lösningar för att stoppa klimatförändringen.

Vi har en stark tro på framtiden, eftersom vi alla kommer att bygga den och vi kommer att göra det tillsammans.