Partners

FSF är med i ett antal olika föreningar, stiftelser och företag som jobbar för studerandes välbefinnande och en ljusare framtid.

SHVS
SHVS
SHVS, dvs. Studenternas hälsovårdsstiftelse, erbjuder tjänster inom allmän hälsa, psykisk hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande som studerar för en grundexamen. Studenternas hälsovårdsstiftelse är grundad av FSF.
Frank
Frank
Frank är studerandenas egna förmånstjänst och samlar alla studentförmåner i Finland. Via Frank får du både förmåner som kan skattas i pengar och ditt studiekort. FSF är en av Franks grundare och ägare.
Nyyti
Nyyti
Nyyti rf är en förening som främjar studerandenas psykiska hälsa. Nyyti stöder psykiskt välbefinnande och livskompetens till exempel genom kamratstöd. FSF är en av Nyytis medlemmar.
Dare to Learn
Dare to Learn
SOA rf
SOA rf
Studentboende SOA rf är en intressebevaknings- och samarbetsförening studentbostadsorganisationerna. FSF är en av SOA rf:s medlemmar. Du får information om studentbostäder även av din studentkår.
Studenthälsan rf
Studenthälsan rf
Studenthälsan är en ideell förening som stöder studerandenas hälsovård. Syftet med föreningens verksamhet är att stödja och främja hälsovård och tillhörande forskningsverksamhet för studerande som studerar vid universitet och högskolor.
ESU
ESU
European Students’ Union ESU övervakar studerandes intressen inom Europeiska unionen. ESU representerar högskolestuderande från 40 olika länder. FSF är medlem i ESU. Vi deltar aktivt i ESU:s verksamhet och påverkar den europeiska studentrörelsens linje.
NOM
NOM
FSF är medlem i det nordiska samarbetsorganet för studentorganisationer Nordiskt Ordförande Möte, eller NOM. Till NOM hör studentorganisationer från Norden och Baltikum. NOM sammanträder årligen och FSF deltar aktivt i dess verksamhet.