SYL aloitti vuonna 2023 yhteistyön Sambiassa – tavoitteena tehdä korkeakoulutuksesta inklusiivisempaa

Sambiassa aikuisista jopa 10,9 prosentilla arvioidaan olevan jonkinasteinen vamma. Vammaisista henkilöistä suurempi osa on naisia. Vain harva vammainen nuori voi haaveilla korkeakouluopinnoista, sillä esimerkiksi pääsykokeita ei usein ole muokattu heille sopiviksi. Myös opiskelutilat ovat monesti esteellisiä.

Sambia pyrkii YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti kehittämään koulutusta laadukkaammaksi ja saavutettavammaksi. Ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksen osalta kehitetään tukitoimia, mutta korkeakoulutusta ei vielä ole muokattu inklusiiviseksi.

Vammaisjärjestöt ja opiskelijatoimijat Sambiassa ovat tehneet pitkäjänteisesti töitä, jotta kansainvälisen lainsäädännön takaamat ihmisoikeudet turvataan kaikille, myös vammaisille opiskelijoille. Tavoitteen tukemiseksi Suomen ylioppilaskuntien liitto, Abilis-säätiö ja vammaisten oikeuksia edistävä kansalaisjärjestö Vilole Image Productions ovat aloittaneet yhteistyön ulkoministeriön tuella. Tarkoituksena on tukea viittä sambialaista korkeakoulua vammaispalvelukeskuksen perustamisessa sekä lisätä henkilökunnan ja opiskelijajärjestöjen tietoisuutta vammaisinkluusiosta. Työssä hyödynnetään Etiopiassa toimivaksi todettua yhteistyömallia.

“Asiat muuttuvat koko ajan. Erityisen hienoa on nähdä, miten vammaiset naiset pääsevät yhä useammin merkittäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin”, iloitsee Vilole Images Productionsin toiminnanjohtaja Musola Catherine Kaseketi.

Kaseketi on vammaisaktivisti ja Sambian ensimmäinen naispuolinen elokuvaohjaaja.

“Kun korkeakoulutusta muutetaan inklusiivisemmaksi, saavat opiskelijat mahdollisuuden hankkia itse toimeentulonsa ja voivat myös omalla esimerkillään murtaa vääriä ennakkoluuloja”, hän jatkaa.

Lisätietoja

Sinituuli Suominen
Kehityspolitiikan asiantuntija
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
sinituuli.suominen@syl.fi
p. +358 44 780 0220

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.