SYL aloitti yhteistyön Sambiassa – tavoitteena tehdä korkeakoulutuksesta saavutettavampaa

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Sambiassa asuu arviolta yli 18 miljoonaa ihmistä. Yli 18-vuotiaista sambialaisista noin 10,9 prosentilla on jonkinasteinen vamma. Suurin osa heistä asuu kaupungeissa, ja naiset ovat yliedustettuina tässä väestöryhmässä (The Zambia National Disability Survey 2015). Vaikka lainsäädännössä turvataan monilta osin vammaisten henkilöiden oikeudet, on käytännön toteutuksessa vielä paljon haasteita.

Yksi suurimpia haasteita Sambiassa on, että vammaiset henkilöt jäävät usein koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Korkeakouluun pääsy on hankalaa muun muassa siksi, ettei pääsykokeissa usein oteta huomioon erityistarpeita. Jos opiskelija kuitenkin pääsee sisään, ovat esimerkiksi opiskelutilat luentosaleista kirjastoihin usein esteellisiä. Apuvälineitä on saatavilla rajoitetusti ja vammaiset opiskelijat voivat usein olla riippuvaisia opiskelukavereiden avusta. Myös opetushenkilökunnan asenteet saattavat vaikeuttaa opiskelijoiden arkea, eivätkä vammaiset nuoret siksi pääse kehittämään tietoja ja taitoja, jotka olisivat tärkeitä heidän tulevaisuutensa ja koko maan kehityksen kannalta.

Kansallisen vammaispolitiikan avulla Sambian hallitus on pyrkinyt edistämään vammaisten henkilöiden inkluusiota kaikilla kansallisen kehityksen osa-alueilla. Hallitus on myös allekirjoittanut ja ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, joka tarjoaa rakenteet vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi.

Kansalaisyhteiskunta, opiskelijat ja vammaisjärjestöt Sambiassa ovat tehneet ahkerasti töitä, jotta lainsäädännön takaamat oikeudet turvataan kaikille. Siksi myös SYL, vammaisten oikeuksia edistävä järjestö Vilole Image Productions sekä suomalainen Abilis-säätiö ovat aloittaneet ulkoministeriön rahoittamana Zambia Inclusive Higher Education Project -hankkeen. Hanke tukee inklusiivisen koulutuksen tavoitteita tarjoamalla tukea yliopistoille vammaispalvelukeskusten perustamisessa, lisäämällä tietoisuutta vammaisasioista ja järjestämällä koulutuksia sekä opiskelijoille että yliopistojen henkilökunnalle. Kun yliopistokoulutusta muutetaan inklusiivisemmaksi, saavat opiskelijat mahdollisuuden hankkia itse toimeentulonsa ja voivat myös omalla esimerkillään murtaa vääriä ennakkoluuloja.

Laura De Castillo
SYLin kehitysyhteistyöneuvottelukunnan jäsen 2022–2023

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.