Ehdokkaat SYL:n hallitukseen 2020

SYL:n puheenjohtaja sekä hallituslaiset valitaan SYL:n liittokokouksessa 15.-16.11.

Ehdokkaaksi voi asettautua viimeistään liittokokouksessa. Tällä hetkellä ehdolle ovat asettuneet:

Anna Oksanen, Åbo Akademis studentkår (ÅAS)
Paula Karhunen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Nikolas Bursiewicz, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
Frans Cederlöf, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta(AYY)
Paavo Antikainen, Tampereen ylioppilaskunta (TREY)
Teemu Virtanen, Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)
Johanna Pohjonen, Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Jenni Tuomainen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)

Esittelyssä ehdokkaat Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen 2020!

 

Anna Oksanen, (ÅAS)

”Jag vill jobba för en modig, jämlik och välmående studentrörelse samt ett flexibelt utbildningssystem som garanterar jämlika möjligheter för alla.”

Annaan pääset tutustumaan lisää täältä:
https://www.facebook.com/annaoksanenFSF

 

Paula Karhunen, (HYY)

“SYL ja koko ylioppilasliike puolusti mulle tärkeitä asioita jo silloin kun mä olin jumissa välivuosissa lukion jälkeen. Nyt mä haluan antaa tälle liikkelle takaisin.”

Paulaan pääset tutustumaan lisää täältä:
https://www.facebook.com/karhusenpaula/

Nikolas Bursiewicz, (JYY)

”Haen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen edistämään tulevien sukupolvien mahdollisuuksia korkeakoulutukseen. Ensi vuonna SYL:ossa haluan olla äänekäs korkeakoulutuksen maksuttomuuden, saavutettavuuden ja lisäinvestointien puolestapuhuja.”

Nikolakseen pääset tutustumaan lisää täältä:
https://www.facebook.com/NickSYLiin2020/

 

Frans Cederlöf, (AYY)

”Olen kokenut valtakunnan tason hallituslainen ja edunvalvoja, joka on ollut mukana tekemässä maksuton toinen aste kampanjaa ja toiminut sillanrakentajana ruotsinkielisten järjestöjen välillä. Ens vuonna haluan olla ajamassa opiskelijan etua SYL:n hallituksessa!”

Fransiin pääset tutustumaan lisää täältä:
https://www.franscederlof.fi/
https://www.facebook.com/fransced/

 

Paavo Antikainen, (TREY)

’’Mun ylioppilasliikkeen keskeinen kulmakivi on ihmisten hyvinvointi. Mä haen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen, koska mä haluan tehdä töitä sen eteen, että opiskelijat voisi paremmin.’’

Paavoon pääset tutustumaan lisää täältä:
http://www.trey.fi/paavo
https://www.facebook.com/PaavoSYLiin/
Instagram: @paavoantikaine

 

Teemu Virtanen, (OYY)

“Hyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on lähellä mun sydäntä ja mä haluan jatkaa työtä näiden parissa myös Suomen ylioppilaskuntien liitossa.”

Teemusta kuulet lisää täällä:
https://www.teemunkaa.com
https://www.facebook.com/teemunkaa

 

Johanna Pohjonen, (TYY)

“Elinikäinen oppiminen on tulevaisuuden korkeakoulutetulle elinehto ja se vaatii joustavaa siirtymistä opintojen ja työelämän välillä.”

Johannaan voi tutustua lisää täältä:
http://www.johannapohjonen.com
Instagram: @johannasylhallitukseen

 

Jenni Tuomainen, (LYY)

“Laadukas ja saavutettava terveydenhoito on turvattava ja mahdollistettava yhdenvertaisesti YTHS:n laajentumisessa. Siksi Jennin kokemus ja rautainen osaaminen pohjoisesta tarvitaan vahvistamaan SYL:n sosiaalipolitiikan sektoria!”

Jenniin voi tutustua lisää täältä:
https://www.facebook.com/JenniSYLiin2020/

Nähdään SYL:n Liittokokouksessa Lahdessa 15.-16.11.2019!