Pereh­dytys­mate­riaa­li

Perehdytysmateriaalit

Tältä sivulta löytyy koosteita SYL:n hallituksen perehdytysmateriaaleista. Materiaalien on tarkoitus auttaa hahmottamaan SYL:n toimintaympäristöä ja osassa on mukana lukuohje.

Osa materiaaleista löytyy muiden organisaatioiden verkkosivuilta, jolloin ne löytyvät linkin takaa. Osa materiaaleista on merkitty ID tunnuksin, jolloin ne löytyvät SYL:n materiaalipankista kirjoittamalla hakukentään tiedoston numerosarjan.

Lisäksi SYL:ssä on tehty lyhyitä videoita ylioppilaskuntien hallituksille jokaisesta sektorista.

Mikä on SYL? video

Näkökulma: mitä SYL tekee, mikä on sen suhde ylioppilaskuntiin, miten SYL:oon pääsee vaikuttamaan, keitä SYL:ssa on?
Linkki: https://oss.adobeconnect.com/p1b7a9ao4rm/

Pääsektori

Sipilän hallituksen hallitusohjelma liitteineen ja hallitusohjelman toimeenpano eli toteuttamissuunnitelma: http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma
(Itse hallitusohjelma aika tiivis joten helppo silmäillä, liitteistä koulutusta ja osaamista koskevat kohdat kannattaa silmäillä vähän tarkemmin)

Koulutuspolitiikka

Korkeakoulupolitiikan isot tuulet
Näkökulma: Mistä on tultu, mihin ollaan menossa ja ketkä käyttää valtaa?
Linkki:https://oss.adobeconnect.com/p1lu43mefxj/ 

Korkeakoulupolitiikan ajankohtaiset tuulet
Näkökulma: Mitkä ovat kopon ajankohtaiset keskustelut, ja miten ne linkittyvät isoon kuvaan? Lukukausimaksut, rahoitus, rakenteellinen kehittäminen yms. (tähän voi heittää muitakin ajankohtaisia kokonaisuuksia)
Linkki: https://oss.adobeconnect.com/p40ojiizavy/

Valmiina valintoihin! Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm37.pdf?lang=fi
(Ainakin tiivistelmä ja toimenpide-ehdotukset)

Opetusministerin linjapuhe korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/12/korkeakoulupuhe.html?lang=fi

OKM:n ylijohtajan esitys korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä johdon seminaarissa 12/2016 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/12/Liittet_johdon_seminaari/Kosunen_johdon_seminaari_1_2016.pdf

OKM:n tulevaisuuskatsaus
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm18.pdf?lang=fi
(Tulevaisuuskatsaus kannattaa lukea läpi korkeakoulupolitiikan osalta, ja miksei muutenkin.)

Yliopistolain uudistusten seurausten arviointi : http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm30.pdf?lang=fi
(Kannattaa lukea keskeiset tulokset sivuilta 76-79; jos haluaa niin sivut 13-20 avaavat hyvin uudistuksen taustoja)

 

Kansainväliset asiat (silmäillen läpi)

EU-edunvalvonta
Näkökulma: mitä EU:ssa tapahtuu nyt, miksi SYL:n on tärkeää tehdä EU-edunvalvontaa?
Linkki: https://oss.adobeconnect.com/p44kwvjrnd4/

Merkityksellinen Suomessa toimintaohjelma  http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html

Bologna with student eyes https://bwse2015.esu-online.org/Introduction

Neuvoston päätelmät sosiaalisesta ulottuvuudesta (ajattele tätäkin osana laajempaa Eurooppa 2020 -strategiaa, ainakin komission silmin se on niin): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG0614(01)&from=EN

Youth Strategy
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Skills Agenda
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

Modernisaatio strategia
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_en

EU social dimension in higher education (access & attainment): http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_en.htm ja

EU education and training for social inclusion: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en.htm

EU:n modernisaatioagenda ja social dimension: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf

Bologna:
– Bologna ja Social Dimension: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=12
– Working Group on SD and LLL (ESU co-chair): http://www.ehea.info/work-group-details.aspx?wkgroupId=7
– Bologna Social Dimension Strategy & ESU: http://www.esu-online.org/news/article/6001/A-social-dimension-strategy-for-the-European-Higher-Education-Area/

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö
Näkökulma: millainen toimintaympäristö on ollut viime vuosina, miten kehyä ollaan muuttamassa ja miten se vaikuttaa ylioppilaskuntiin?
Linkki: https://oss.adobeconnect.com/p5gfn0iwvs4/

Tutustu SYL:n kehitysyhteistyöhankkeisiin verkkosivuilla https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/  

Erityisen tärkeää sivuilla on kehitysyhteistyöstrategia ja Kehitysyhteistyön suuntaviivat 2017-2020 (ID 12441, löytyy Materiaalipankista nettisivuilla).
Lisäksi voit halutessasi lukea verkkosivuilta hankekäsikirjan.

YTHS

YTHS video
Näkökulma: mikä on YTHS ja miksi siitä puhutaan tällä hetkellä niin paljon?
Linkki: https://oss.adobeconnect.com/p7nu38x0f59/ 

YTHS:n vuosikatsaus 2015:http://www.yths.fi/filebank/3604-vuosikatsaus_2015_final.pdf

YTHS osavuosikatsaus 1/2016:  http://www.yths.fi/filebank/3893-YTHS_Osavuosikatsaus_1_2016.pdf

YTHS:n ammattikorkeakoulukokeilun loppuraportti: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130098/Rap%20ja%20mui_2015_44_YTHS-malli_260116.pdf?sequence=1

Asuminen

YM:n opiskelija-asumisselvitys 2012:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tiedotteet_2012/Selvitys_Lisaa_uustuotantoa_erityisesti_%281177%29

Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr02.pdf?lang=fi

Opintotuki

Opiskelijan toimeentulo
Näkökulma: viime vuosien isot jutut ja katsaus tulevaan
Linkki: https://oss.adobeconnect.com/p1tmur99zwa/

Kelan sivut: Opintotuki nyt. Selaa nykyisen opintotuen rakenne ja sen myöntämisen perusteet sivuilta. Keskity korkeakouluopiskelijoiden tukeen. Ymmärrä opintotuen rakenne (opintoraha, asumislisä, laina ja lainaan liittyvät kannusteet; erityisesti opintolainahyvitys)  http://www.kela.fi/opiskelijat

Opiskelijatutkimus 2014 (lue alle merkityt kohdat tutkimuksesta, tutkimus löytyy täältä http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm10.pdf?lang=fi )
-Keskeiset tulokset (s. 11-13)
– Opiskelijoiden toimeentulo ja menot (s. 28-31)

Tulevat muutoksen opiskelijoiden toimeentuloon
– Opiskelijoiden siirto yleiseen asumistukeen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_231+2016.aspx → vähintään kappaleet 1,2,3, 4.2 ja 4.3
– Opintotukileikkaukset: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_229+2016.aspx → kappaleet 1-4.

Perustulo! Kelan perustulosivut kannattaa tsekata, jos aihe on vieraampi, aloita:
– Kelan UKK: http://www.kela.fi/perustulokokeilu-usein-kysyttya
– Siljan blogi perustulosta ja opiskelijoista: https://syl.fi/blogi/perustulo-opiskelijan-palkka/

Yhdenvertaisuus

Maili Pörhölän esitys korkeakoulukiusaamisesta (M-files: id 6140) Silmäile läpi 

Työelämä

SYL:n eläkekannat (M-files: ID 3291) kannattaa lukea kokonaan.

SYL:n työelämäpamfletti (2018)

Opiskelukyky

Innolla opiskelukykyä -materiaali
– Kyky-hankkeen lopputuloksena syntynyt työkalu. Lue läpi siten, että ymmärrät 1) mikä on opiskelukyky ja 2) miten sitä edistetään. Ei tarvitse siis osata ulkoa.
– 2013_julkaisu_Innolla_opiskelukykyä-työkalu_verkkoversio.pdf löytyy materiaalipankista