Utvecklings-samarbete

Teman inom FSF:s utvecklingssamarbete har under decennierna varit utbildning, att stöda studerande och att öka medvetenhet om utvecklingssamarbete i Finland. Utvecklingssamarbetet har även främjat principer som FSF högaktar inom andra områden av sin verksamhet: hållbarhet, rättvisa och utbildning. FSF:s utvecklingssamarbete engagerar frivilliga också i Finland exempelvis genom FSF:s delegation för utvecklingssamarbete.