Coronavirusets inverkan på universitet och studenter varjedag

Att förhindra spridning av coronavirus kommer att påverka studenternas vardagsliv. Vi samlar in information på den här sidan från olika organisationer för att hålla dig uppdaterad om ändringarna.

Det viktigaste i denna situation är att sörja för de studerandes och personalens säkerhet i högskolorna. FSF har ett aktivt samarbete med myndigheterna och högskolorna för att trygga möjligheterna för studierna att framskrida.

FSF följer och iakttar myndigheternas anvisningar i all sin verksamhet. Om anvisningarna ändrar agerar vi i enlighet med dem och delar informationen vidare.

FSF & SAMOK: DE STUDERANDES STUDIEMÖJLIGHETER OCH SÄKERHET SKA TILLGODOSES ÄVEN UNDER TID MED CORONA

Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar svaren på vanliga frågor om beredskapen kring coronaviruset. Läs mer: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI: Universitetens urvalsprov ersätts med alternativa antagningssätt denna vår

Sidan uppdateras när vi har ny information.

Instruktioner från universitet och studentkår
Studiestöd

Fpa har informerat att utbetalningen av studiestöd kan fortsätta även om studerande inte har kunnat studera på grund av undantagssituation. Maximitiden för studiestöd kan också förlängas. 

Information om annan eventuell inverkan, till exempel på utbetalningen av studiestöd och beviljande av studielånskompensation ges via Fpa på deras hemsida.

Läs mer: 

Uppdaterad 16.3.

Studentboende
Med frågor om din bostadssituation, kontrollera informationen från din studentbostad eller uthyrare.

Uppdaterad 16.3.

Studentmåltid
Studentrestaurangen har fått tillstånd att sälja måltider för studentpriser för take away. Kontrollera öppettiderna för din lokala studentcafeteria, eftersom det kan finnas begränsningar.

Uppdaterad 17.3.

Erasmus-studentutbyte

Epidemin inverkar på mobiliteten och den internationella verksamheten inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens program eftersom offentliga tjänster samt skolor och högskolor i flera länder har stängts på grund av epidemin. Länderna har också begränsat resor till områden som drabbats av epidemin eller utresor från dessa områden.

Läs mer på Utbildningsstyrelsen webbsidan: 

Uppdaterad 18.3.

Instruktioner från hälsomyndigheter
Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar information om coronaviruset på deras hemsida. Läs mer: 

Uppdaterad 16.3.

Instruktioner från Studenternas Hälsovårdsstiftelse
Om dina symptomer är milda och du tillhör inte en riskgrupp, stanna hemma ända tills dina symptomer har gått förbi. Milda symptomer är snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber. Se Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hemvård.

Ifall du har symptomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-19 smittan så uppmanas du att ta kontakt med din hälsovårdscentral eller dess jour genom att ringa. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera.

Aktuell information om koronaviruset

Uppdaterad 16.3.