Coronaviruset som motor för en digital revolution i studierna

Det pågående undantagstillståndet har omvälvt allt, inbegripet högskolornas undervisning. På bara några få dagar förvandlades största delen av undervisningen på ett eller annat sätt till distansundervisning via webben, med flera olika alternativ för genomförande. Det har krävts flexibilitet av alla, både undervisningspersonalen och studerandena.

Fastän pandemin har orsakat många utmaningar har den ändå inte bara haft negativa följder. Jag har hört av bekanta hur de i själva verket kunnat genomföra sina studier snabbare då undervisningen och uppgifterna flyttats till olika inlärningsplattformar och de kunnat fortskrida i sina studier utan att vara bundna till en viss tid eller plats. Därför har många redan glatt sig över det digitala klivet som coronaviruset orsakat, men samtidigt kritiserade till exempel Ville Saarikoski hur väl detta kliv lyckats i en insändare i Helsingin Sanomat (HS 21.4.2020). Digitaliseringen har alltså inte varit helt problemfri eftersom det inte har varit möjligt att genomföra alla studier på distans.

Jag tycker att Ville Saarikoski sammanfattar i sin insändare väl de utmaningar som situationen orsakar. Lösningarna för att klara av en kris är inte desamma som i en långsiktig förändring. Även om det skett digitalisering så kvarstår ändå verkliga frågetecken och utmaningar att lösa. Hur kan vi utnyttja olika inlärningsplattformar på bästa sätt, hur kan vi lösa frågor som relaterar till exempel till personalens arbetstid, arbetsplanering och upphovsrätt, samt hur kan vi garantera att lösningarna som används är så tillgängliga som möjligt för alla studerande?

Vare sig lösningarna är bra eller ej så är det viktigt att vi stannar upp och funderar på besluten som fattats nu när pandemin lugnat ner sig. Vi kan lära oss av dem, och på basis av dem kan vi också utveckla framtidens studier så att de blir vettigare, smidigare och mer flexibla. Jag vill redan nu tacka alla parter inom universitetsgemenskapen som anpassat sig till coronavirussituationen och deltagit i förändringen. I synnerhet vill jag ändå uppmuntra alla att delta i den kommande utvecklingen av lärande och undervisning för att allas röster ska bli hörda och vi ska få ut så mycket som möjligt av allas erfarenheter!

Jenni Tuomainen

Styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.