Heikentynyt opiskelukyky uhkaa tulevaisuuden työkykyä – ratkaisut löytyvät opinto-ohjauksesta ja fyysisestä aktiivisuudesta

Tällä viikolla vietetään Kansainvälistä liikkuva korkeakoulu -päivää, jonka myötä Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL vaativat parempia edellytyksiä työkyvyn rakentamiseen opiskeluaikana. 

Monen korkeakouluopiskelijan opiskelukyky on heikentynyt mielenterveysongelmien myötä. Tämä nakertaa heidän yksilöllisiä voimavarojaan pitää itsestään huolta. Vaativat opinnot, opiskelijan arjen toimeentulohuolet ja omien rutiinien pyörittäminen ovat muuttuneet entistä raskaammiksi yhteiskunnassa, jossa yhä useampi tuntee riittämättömyyttä itsestään ja tekemisistään. Jos opiskelija ylikuormittuu jo itse opintojen suorittamisesta, ei hänellä ole energiaa huolehtia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan esimerkiksi lähtemällä liikkumaan pitkän opiskelupäivän jälkeen. 

Heikentynyt opiskelukyky uhkaa tulevaisuuden työkykyä yhteiskunnallisesti haastavassa tilanteessa, jossa koulutettuja osaajia tarvitaan kipeästi. Miten turvaamme tulevaisuudessa hyvinvoivan työelämän, jos opinnot imevät tulevista työntekijöistä kaikki mehut?

Ratkaisuja tarvitaan nyt. Erityisesti opiskelijan toimeentulon parantamisella  ja ohjaus- ja tukipalveluilla  sekä arjen fyysisellä aktiivisuudella on pitkäaikaisia vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki opintojen edistämiseen esimerkiksi korkeakoulun oman opinto-ohjauksen, opintopsykologin tai YTHS:n palveluiden kautta. Tuen saaminen auttaa opiskelijaa kartuttamaan ja ylläpitämään omia opiskelutaitojaan. Myös vertaistuen saaminen tuutoritoiminnan kautta voi toimia merkittävänä tekijänä hyvinvointia rakentaessa varsinkin uusien opiskelijoiden kohdalla. Kolmas sektori täydentää muita palveluita omalla osaamisellaan.

Fyysistä aktiivisuutta puolestaan on tärkeää lisätä korkeakoulujen arkeen, jotta opiskelija omaksuu ergonomiset opiskelutavat, liikunnallisen elämäntavan ja työskentelyn tauottamisen tärkeyden. Yliopistolain ja ammattikorkeakouluasetuksen edellyttämät korkeakoululiikunnan olosuhteet ja palvelut edistävät olennaisesti opiskelijoiden ja koko korkeakouluyhteisön hyvinvointia ja työkykyä. Lisäksi opiskelun ohessa tapahtuva pienikin liike ja fyysinen aktiivisuus on tärkeää keskittymis- ja oppimiskyvylle. Kaikki tämä luo kierteen, jossa niin itse opinnot kuin korkeakouluopiskelun ainutlaatuinen elämänvaihe sujuvat tasapainoisemmin. 

Uusi eduskunta ja muut päättäjät, laittakaa opiskelijan arkea tukevat palvelut ja korkeakoululiikunnan resurssit kuntoon – niillä, jos joillain, rakennetaan tulevaisuuden kestävää työelämää. Istuntokauden käynnistyttyä on hyvä itsekin muistaa virkistäytyä liikkumalla.

 

Lisätietoja:

Emilia Junnila
OLL:n puheenjohtaja
044 7800 211
emilia.junnila@oll.fi

Joonas Soukkio
SAMOKin puheenjohtaja
050 389 1000
joonas.soukkio@samok.fi

Lotta Leinonen
SYLin puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.