Ajankohtaista

SYL on tänä vuonna useaan kertaan lausunut pääsykokeiden valintauudistuksesta. Liittomme kanta on, että korkeakouluihin pääsyn tulee tapahtua valintakokeiden kautta. Pitkää
Olemme tässä viimeisen vuoden päivän pohtineet SYL:ssa sukupolvipolitiikkaa hyvinkin aktiivisesti. Ei sillä, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on ollut aina SYL:n edunvalvonnassa
Eurostudent on kansainvälinen EU:n koordinoima tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kerätä vertailukelpoista tutkimustietoa Euroopan alueen korkeakoulutuksesta. Tutkimuksen pääpaino on opiskelijoiden sosioekonomisen