Ajankohtaista

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry lausui pyydettynä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kansalaisaloitteesta työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi. SYL vastusti lasusunnossaan kansalaisaloitetta. SYL:n näkökulmasta
Viime kuukausina on kuultu pitkästä aikaa muutamia positiivisia uutisia taloudellisesta kehityksestä: Työllisyys on kääntynyt hienoiseen nousuun ja 4 miljardin säästötavoitteet
SYL lausui pyydettynä opetus- ja kulttuuministeriölle luonnoksista yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta. Kyseessä on ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformiin liittyvät liitelait. Ammatillista