Opiskelijaliikkeen teemat ja päätavoitteet eduskuntavaaleihin 2019

Tulevaisuuden osaaminen rahoitetaan nyt!

Suomen menestys perustuu laadukkaaseen ja saavutettavaan koulutukseen. Ikäluokat pienenevät ja muuttuvassa työelämässä vaaditaan yhä korkeampaa ja monipuolisempaa osaamista. Jotta nuorilla sukupolvilla on mahdollisuus työllistyä ja rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa, on yhä suurempi osa ikäluokasta saatava
korkeakoulutuksen piiriin.

Koulutuksen tulee olla entistä tasa-arvoisemmin saavutettavissa taustasta huolimatta ja yhteiskunnan tulee kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen. Tämä saavutetaan riittävillä resursseilla ja järjestelmän jatkuvalla kehittämisellä.

Tavoitteet:

• Korkeakoulujen rahoitus tulee jälleen sitoa indeksiin, jotta koulutuksen laatu ei enää heikkene. Koulutuksen kehittämiseen tulee ohjata uusia resursseja, samoin kasvavaan jatkuvan oppimisen tehtävän toteuttamiseen.
• Koulutuksen saavutettavuutta tulee parantaa pitkäjänteisesti kunnianhimoisella, koko koulutuspolun kattavalla ohjelmalla.
• Koulutusta tulee avata luomalla kansallinen alusta, josta opiskelija voi hakea opintotarjontaa kaikista korkeakouluista.

Ilmastonmuutos on sukupolvikysymys

llmastonmuutos on aikamme suurin sukupolvipoliittinen kysymys. Sen tuoma kärsimys, epävarmuus ja kustannukset kasautuvat suhteettomasti nuorille ja tuleville sukupolville. Suomen on oltava kärkikastissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, tehdä vaikuttavaa ja kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kuunnella asiantuntijoita ja panostaa ilmastonmuutosta torjuvaan tutkimukseen ja innovaatioihin. Tarvitsemme tulevalla hallituskaudella konkreettisia toimia, jotta ilmastonmuutoksen seuraukset voidaan
minimoida.

Tavoitteet:

• Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2030.
• Suomen tulee ajaa Euroopan unionissa edistyksellistä ilmastopolitiikkaa.
• Käynnistetään ilmastotutkimuksen kärkihanke, jonka puitteissa korkeakoulut voivat hakea tutkimusrahoitusta.
• Yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on pikaisesti muutettava siten, että ne ohjaavat vahvasti päästöjen vähentämiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen.
• Ilmasto- ja ympäristökasvatus tulee vakiinnuttaa osaksi opetussuunnitelmaa kaikilla koulutusasteilla.

Riittävä toimeentulo on hyvinvoinnin perusta

Opiskelijoiden huoli toimeentulonsa riittävyydestä kasvaa. Tämä näkyy pahimmillaan opiskelukyvyn heikkenemisenä ja mielenterveyden haasteina. Viimeisten vaalikausien aikana tehdyt muutokset ovat heikentäneet opiskelijan sosiaaliturvan tasolle, joka ei riitä edes välttämättömien elinkustannusten kattamiseen ilman velkaantumispakkoa. Liian pieni opintoraha ei mahdollista keskittymistä opintoihin, vaan pakottaa töihin ja lisää stressiä arjesta.

Väestörakenteen muuttuessa nuoret sukupolvet kantavat harteillaan yhä suuremman osan heikkenevän huoltosuhteen kustannuksista. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa olla huolehtimatta nuorten ja opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Käännetään suunta, jotta korkeakouluista valmistuu jatkossakin työkykyisiä ja motivoituneita osaajia.

Tavoitteet:
• Opintorahaan on tehtävä 100 euron tasokorotus.
• Perusturvan uudistuksen tulee vastata myös nuorten sukupolvien tarpeisiin. Opiskelijat täytyy ottaa mukaan uudistukseen ja niin opiskelu kuin elinikäinen oppiminen tulee nähdä luonnollisena osana yksilön elinkaarta.

Lisätietoja:

Sanni Lehtinen
SYL puheenjohtaja
044 906 5007
sanni.lehtinen@syl.fi

Iiris Hynönen
SAMOK puheenjohtaja
050 389 1000
iiris.hynonen@samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.