Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous 2018: 130 000 yliopisto-opiskelijaa: Missä on koulutuksen arvostus?

Kannanotto

17.11.2018

Emme voi elää kädet tulevien sukupolvien taskuissa. Tämä on ollut viimeisten vaalikausien ajan perustelu, jolla on kuitattu leikkaukset niin sosiaaliturvasta, kehitysyhteistyöstä kuin ennen kaikkea koulutuksesta ja tutkimuksesta. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana koulutuksesta on leikattu laskelmien mukaan jopa 1,5 miljardia euroa. Samanaikaisesti opintolainakanta on ylittänyt kolmen miljardin euron rajan.

Tarvitsemme parempaa sukupolvipolitiikkaa. Politiikkaa, joka pitää huolen nuorten ja tulevien sukupolvien edellytyksistä rakentaa omaa polkuaan ja tätä maata. Tarvitsemme laajemman yhteiskuntaa lävistävän ymmärryksen siitä, että koulutukseen, hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen panostamatta jättäminen on mitä vahvimmin tulevien sukupolvien taskuilla elämistä.

“Leikkaukset koulutuksesta ja opiskelijoiden sosiaaliturvasta ovat vain siirtäneet valtionvelkaa yksilöiden kontolle, mikä on epäoikeudenmukaista nykyisiä ja tulevia opiskelijasukupolvia kohtaan. Opiskelijat tarvitsevat riittävän toimeentulon, joka turvaa täysipäiväisen opiskelun. Sitä summaa ei määritellä saksilla leikaten, vaan toimeentuloa tulee tarkastella kokonaisuutena: mihin opiskelijan varojen tulee riittää?“ haastaa SYL:n puheenjohtaja Miika Tiainen.

Viimeisten vaalikausien aikana tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet myös korkeakoulutuksen järjestämiseen. Muutokset ovat näkyneet niin opiskelijan arjessa kuin opetuksessa. Kun opetuksesta joudutaan säästämään, kärsii tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen laatu. Opiskelijoille muutokset ovat näkyneet esimerkiksi läsnäolo-opetuksen ja ohjauksen vähentymisenä, opetustarjonnan kaventumisena tai muuttumisena yhä vahvemmin kirjatentteihin painottuviksi. Muutoksiin on vaikuttanut muun muassa se, että yliopistojen työntekijöiden määrä on laskenut kolmella tuhannella vuoden 2011 jälkeen.

Tarvitaan suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen arvostuksen palautus. Yliopistojen rahoitus tulee  ensi vaalikaudella korjata, jotta Suomi kykenee vastaamaan tutkitun tiedon ja koulutettujen ihmisten avulla globaaleihin haasteisiin. Näiden ongelmien ratkominen edellyttää, että nuorille taataan riittävä koulutus ja akateeminen osaaminen. Koulutuksen piiriin pääseminen ei saa jäädä kiinni omasta taustasta.

“Opettajat tekevät maailman tärkeintä työtä: kasvattavat kriittisiä kansalaisia. Poliitikkojen on aika lopettaa ylimielinen suhtautuminen yhteiskunnan kantavaan voimavaraan”, linjaa SYL:n vuoden 2019 puheenjohtaja Sanni Lehtinen. Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous vaatii, että seuraava Suomen hallitus turvaa opiskelu- ja tutkimusrauhan seuraavilla toimenpiteillä:

1. Mahdollistetaan täysipäiväinen opiskelu elämiseen riittävällä sosiaaliturvalla yksilön velkaantumatta, ensimmäisenä askeleena opintorahan korottaminen 90 eurolla kuukaudessa ja sen jälkeen sosiaaliturvan uudistus, johon myös opiskelijat kuuluvat.

2. Koulutuksen ja tutkimuksen vakaa ja riittävä perusrahoitus on välttämätöntä. Nyt tulee nostaa yliopistojen rahoitusta palauttamalla yliopistoindeksi.

3. Hallitusohjelmaan on kirjattava konkreettisia toimia koulutuksen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja  saavutettavuuden edistämiseksi.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.