För media

Söker du någon att intervjua om frågor som rör studentlivet och högre utbildning? FSF:s kommunikationssektor hjälper dig gärna att hitta intervjupersoner! Du hittar styrelsens och personalens kontaktuppgifter på webbsidan Personer.

Logo

FSF:s logo består av två element: figurmärket och ordmärket. I första hand används hela den trespråkiga logon. Figurmärket kan skiljas åt från resten av logon och användas separat. Förutom logons trespråkiga version finns det språkversioner på finska, svenska och engelska. Dessa kan användas vid behov. Dessutom finns det negativa versioner av FSF:s logo, språkversioner och figurmärke som används på mörk bakgrund.