Medlemmarna

FSF:s medlemmar är studentkårerna vid de finländska universiteten. Studentkårerna påverkar FSF:s verksamhet på det årliga förbundsmötet där studentkårerna beslutar om förbundets verksamhet och ekonomi samt väljer förbundets styrelse för ett år i taget.

Aalto Universitetets Studentkår
Aalto Universitetets Studentkår
Studentkåren vid Helsingfors universitet
Studentkåren vid Helsingfors universitet
Studentkåren vid Östra Finlands universitet
Studentkåren vid Östra Finlands universitet
Studentkåren vid Jyväskylä universitet
Studentkåren vid Jyväskylä universitet
Studentkåren vid Lapplands universitet
Studentkåren vid Lapplands universitet
Studentkåren vid Villmanstrands tekniska universitet
Studentkåren vid Villmanstrands tekniska universitet
Studentkåren vid Uleåborgs universitet
Studentkåren vid Uleåborgs universitet
Svenska Handelshögskolans Studentkår
Svenska Handelshögskolans Studentkår
Studentkåren vid Snellmanhögskolannta
Studentkåren vid Snellmanhögskolannta
Konstuniversitetets studentkår
Konstuniversitetets studentkår
Tammerfors universitetets studentkår
Tammerfors universitetets studentkår
Studentkåren vid Åbo Universitet
Studentkåren vid Åbo Universitet
Studentkår vid Vasa universitet
Studentkår vid Vasa universitet
Åbo Akademis Studentkår
Åbo Akademis Studentkår