Studerande för en bättre morgondag

FSF, Finlands studentkårers förbund, är en studentorganisation som representerar cirka 140 000 studenter i Finland. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. En studentkår är ett offentligrättsligt samfund som styrs av universitetslagen.

Studerandenas röst

Vi bevakar studerandes intressen och talar för den yngre generationen i samhället. Vi finns där studentfrågor diskuteras, vare sig det handlar om att stå på barrikaderna eller höras i riksdagen.

Förutsättningar för livet som studerande

Vi jobbar för att studerande ska ha förmånligt boende och tillräckligt med pengar för att leva. Hur stort studiestödet är, att det finns tillräckligt med bostäder på olika håll i Finland samt måltider till studentpris är frågor vi tycker är viktiga.

Strålande studentförmåner

Vi erbjuder Finlands bästa studentförmåner till våra medlemmar genom studentägda Frank. Varje studerande som är medlem i en studentkår är också vår medlem och har rätt till de bästa studentrabatterna.

Framtida kunskap

Allas möjligheter att utbilda sig, lära sig och utveckla sig under hela livet ligger oss nära hjärtat. Vi ser till att utbildning och vårt utbildningssystem utvecklas utifrån de här utgångspunkterna och så att de tryggar framtida kompetens.

Studerandes välbefinnande

Vi arbetar för att alla studerande – såväl nu som framöver – ska må bra. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) sköter studerandenas hälsovård. SHVS grundades av oss. Vi är också med i många organisationer som arbetar för studerandes välbefinnande.

Påverkansarbete i Europeiska unionen

Vi bevakar studerandes intressen inom Europeiska unionen. Vi är på alerten både vad gäller kommissionen och parlamentet. Vi ser till att finländska studerandes röst hörs i Europa. Vi är medlem i European Student's Union och påverkar ESU:s verksamhet.

Globalt ansvar

Vi känner igen vårt globala ansvar för miljö och människors välbefinnande. Vi har en lång tradition av och kompetens inom utvecklingssamarbete och jobbar passionerat med det.

Forskning som utgångspunkt i påverkansarbete

Vi är experter på utbildning och livet som studerande. Vi lobbar beslutsfattare genom att erbjuda aktuell information om studerande. För det använder vi oss bland annat av vår samarbetspartner Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus.