Materialbank

I materialbanken hittar du de dokument som styr FSF:s verksamhet. Från listan nedan öppnar du dokumentet som en pdf-fil i ett nytt fönster. M-files är tyvärr inte i bruk för tillfället. Vi jobbar på problemet.

M-Files: instruktioner

M-files är tyvärr inte i bruk för tillfället. Vi jobbar på problemet. FSF:s materialbank fungerar inom filhanteringsprogrammet M-Files. M-Files utgår inte från mappar. Dokumenten är alltså inte placerade på något visst ställe, i stället hittar du dem utifrån deras egenskaper – lite som att leta på Google.
  1. Skriv sökorden i sökrutan
  2. Efter sökningen öppnas kolumnen ”Dokumentin päiväys”. Genom att klicka på den kan du ordna dokumenten enligt datum
  3. Öppna dokumentet eller en samling dokument genom att dubbelklicka

Exempel

De nyaste beslutsförteckningarna (endast på finska) eller ställningstagandena hittar du genom att skriva ”päätösluettelo” eller ”ställningstagande” och genom att ordna dokumenten enligt datum. Använd helst korta sökord som till exempel ”verksamhetsplan” eller ”policydokument”.