Stipendiedatabas

FSF upprätthåller en stipendiedatabas. Databasen grundar sig på vad de som beviljar stipendierna anmält. FSF ansvarar inte för att informationen är korrekt eller aktuell. Obs! Tyvärr är anvisningarna ofta endast på finska.

Luckan
Utbildningsstyrelsen
Suomen kulttuurirahasto
Stiftelser och Fonden

Tillgängliga stipendier

Bevilja stipendium

Om du vill publicera uppgifter om stipendier som din organisation beviljar eller om du vill uppdatera gammal information, fyll i blanketten Bevilja stipendium nedan.

Offer a scholarship