Aktuellt

Studentorganisationernas långvariga mål blir verklighet när Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster utvidgas till att omfatta även yrkeshögskolestuderande från år 2020 framåt.
Studiestödet har ett problem. Eller, rättare sagt: Studiestödet har en hel del problem, ur flera perspektiv sett. Nedan går jag
Lagstiftningen som gäller Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och stiftelsens verksamhet kommer att förändras som en del av helhetsreformen av social- och