Aktuellt

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att regeringen i sin halvtidsöverläggning tryggar utkomsten för studerande
Meddelande 21.4.2017  Finlands regering samlas i början av nästa vecka för halvtidsöverläggning. Under halvtidsöverläggningarna utvärderas hur målsättningarna i regeringsprogrammet uppfyllts
Arbetsplatsannons 6.4.2017 Oy OSS-Organisationstjänst Ab söker en översättare inom språkparen finska–svenska och finska–engelska för visstidsanställning 1.5–31.12.2017. Grunden för visstidsanställningen är