Aktuellt

Under de senaste åren har vi fått mer och mer data som visar att de yngre generationerna kommer att vara
”Under våren studerade Oras flitigt och levde sparsamt, för hen ville inte lyfta studielån i sin osäkra livssituation. Oras utredde
  Vi lever i ett Finland som åldras snabbt. De stora åldersklasserna efter kriget, så kallade baby boomers, går i

FSF på sociala medier