SYL contact us
Några frågor?
Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen och personalen på sidan Människor. Om du inte vet vem du ska kontakta, fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail till syl@syl.fi så kontaktar vi dig! Du hittar en sammanställning av studentkårernas webbplatser på sidan Medlemmar.
Lappbrinken 2
00180 Helsingfors

FO-nummer: 0202339-6

Kontaktformulär