Personer

Vi på FSF:s kansli jobbar helhjärtat för en bättre morgondag för studerande. FSF består av avlönad personal och en styrelse som väljs varje år. Nedan hittar du styrelsens och personalens kontaktuppgifter.

Jaakko Sirén
Utbildningspolitik (studentantagning, öppet universitet, kontinuerligt lärande, utbildningskvalitet, studiefrågor), ESU, klimatpolitik