Stipendiedatabas

FSF upprätthåller en stipendiedatabas. Databasen grundar sig på vad de som beviljar stipendierna anmält. FSF ansvarar inte för att informationen är korrekt eller aktuell. Obs! Tyvärr är anvisningarna ofta endast på finska.
Om du vill publicera uppgifter om stipendier som din organisation beviljar eller om du vill uppdatera gammal information, fyll i blanketten Bevilja stipendium nedan.

Andra sidor med listor på stipendier är bl.a.

Luckan
Suomen kulttuurirahasto
Säätiöpalvelu
Cimo
ScholarshipsTimes.com

 

Erbjud stipendium
Linkki