Liitto­kok­ous

SYL:n ylin päättävä elin on sääntömääräisesti kerran vuodessa marraskuussa kokoontuva liittokokous. Jokaine SYL:n jäsen eli ylioppilaskunta oman delegaationsa päättämään niin liiton seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta kuin valitsemaan seuraavan vuoden hallitusta. Delegaation koko ja äänimäärät riippuvat ylioppilaskunnan jäsenten määrästä.

Liittokokouksen 2016 hyväksymät asiakirjat

Toimintasuunnitelma 2017

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n linjapaperi

Suuntaviivat kehitysyhteistyölle hyväksytty liittokokouksessa 2016

Liittokokous 2016 Korpilammella 18.-19.11.2016

Viralliset liittokokousasiakirjat Suomen ylioppilaskuntien liiton sääntömääräiseen liittokokoukseen 18.-19.11.2016 Espoon Korpilammella.

01 Asiakirjaluettelo

02 Kokouksen ohjelma

03 Kokouskutsu

04 Osanottajaluettelo  – Jaetaan liittokokouksessa

05 Hallituksen esitys kokouksen esityslistaksi

06 Hallituksen esitys kokouksen menettelytapajärjestykseksi

07 Hallituksen esitys SYL:n linjapaperiksi

08a Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017

08b Jatkuvan toiminnan kuvaus – poliittinen vuosikello

08b Jatkuvan toiminnan kuvaus – Poliittinen tilannekuva vuodelle 2017

09 Hallituksen esitys talousarvioksi ja jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2017

10 Hallituksen esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitteeksi vuosille 2017–2020

11 Hallituksen esitys liittokokouksen kannanotoksi

12 Hallituksen kertomus toiminnastaan edellisen liittokokouksen jälkeiseltä ajalta

13 Hallituksen vastaukset liittokokouksen 2015 hyväksymiin ponsiin

14 Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2015

15 Tilinpäätös vuodelta 2015, sisältää tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon

16 Hallituksen esitys jäsenmaksun kantamisajankohdiksi sekä myöhästyneestä jäsenmaksusta perittäväksi sakkokoroksi

17b Taustamuistio kehitysyhteistyön suuntaviivoista

17c Rahoitusanalyysi

18 Muutosesityspohja