Ahdistelu, häirintä ja syrjintä eivät kuulu opiskelijakulttuuriin

Viime päivinä on käyty keskustelua opiskelijakulttuurista, erityisesti sen sisällä tapahtuvasta häirinnästä ja ahdistelusta sekä syrjivistä sukupuolittuneista rakenteista. SYL ja SAMOK ottavat keskustelun vakavasti, pidämme sitä tervetulleena ja olemme äärettömän pahoillamme kaikkien niiden puolesta, jotka ovat joutuneet kokemaan häirintää, ahdistelua ja syrjintää opiskelijayhteisöissä. Ahdistelu, häirintä ja syrjintä eivät kuulu opiskelijakulttuuriin, eikä niille saa antaa tilaa opiskelijayhteisöissä.

On ensisijaisen tärkeää, että opiskelijakulttuurin rakenteista puhutaan suoraan ja että syrjiviä perinteitä ja käytäntöjä sanoitetaan ja haastetaan. Turvallinen, kaikkien osallistumisen mahdollistava yhteisö on jokaisen opiskelijan etu. On myös hyvä, että laajan keskustelun kautta vaaditaan opiskelijakulttuuriin liittyvien käytäntöjen ja perinteiden muutosta aktiivisin toimin. Kaikille opiskelijoille tosiasiallisesti turvallisempi tila vaatii selkeitä ja määrätietoisia tekoja. Häirintää, ahdistelua ja syrjiviä käytäntöjä kitkeviä toimia tulee juurruttaa paikalliselle tasolle ja tässä kulttuurin muutoksessa tulee olla mukana koko opiskelijaliike, myös SYL ja SAMOK.

SYL ja SAMOK tukevat ylioppilas- ja opiskelijakunnissa tehtävää häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja tekevät yhteistyötä esimerkiksi nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kanssa laaja-alaisen yhdenvertaisuustyön mahdollistamiseksi. Työn alla on esimerkiksi Allianssin yhdenvertaisuusopas, jonka kautta tarjotaan konkreettisia työkaluja häirinnän ja ahdistelun vastaiseen työhön. Tämän lisäksi muun muassa EHYT ry on tehnyt todella arvokasta KUPLA-hanketyötä, jonka puitteissa on kehitetty yhteisöllistä, saavutettavaa ja turvallista opiskelijakulttuuria.

On selvää, että jo tehdyt toimenpiteet eivät riitä. Syrjivien rakenteiden tunnistaminen, tunnustaminen ja muuttaminen vaatii sitoutumista opiskelijayhteisöjen perinteiden normikriittiseen tarkasteluun yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. On ensisijaisen tärkeää, että kaikki opiskelijayhteisöt sitoutuvat häirinnän, ahdistelun ja syrjinnän kitkemiseen.

 

Lisätietoja: 

 

SYL 

Puheenjohtaja

Tapio Hautamäki

044 906 5007

tapio.hautamaki@syl.fi 

 

Sosiaalipolitiikan asiantuntija 

Touko Niinimäki

040 667 4191

touko.niinimaki@syl.fi 

 

SAMOK

Puheenjohtaja

Anna Laurila

050 389 1000

anna.laurila@samok.fi

 

Hyvinvointipolitiikan asiantuntija

Hannele Kirveskoski

050 389 1015

hannele.kirveskoski@samok.fi

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.