Ei osaamisen, vaan sen sanoittamisen puute

Kansallisen koulutuksen arviontikeskus Karvin julkistamassa neljän koulutusalan arvioinneissa nousi esille korkeakoulutettujen työelämävalmiudet ja osaamisen sanoittamisen tarve. Samat asiat ovat olleet alkuvuodesta esillä myös mediassa korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen liittyvissä keskusteluissa. 

Monesti kuulee väitteitä, että siirtyminen työelämään on hankalaa. Tilastojen mukaan korkeakoulutetut kuitenkin työllistyvät muita paremmin. Ongelmana ei siis ole se, etteikö osaamista opinnoissa kertyisi vaan se, ettei osaamista osata välttämättä sanallistaa.  

Opiskelijan osaamisen sanoittamiseen tulee kiinnittää yliopistoissa entistä enemmän huomiota. Karvin koulutusala-arvioinneissa erityisesti humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan arviointiryhmät nostivat kehittämiskohteeksi osaamisen sanoittamisen. Meidän mielestämme osaamisen sanoittaminen on kuitenkin asia, joka tulisi huomioida ihan kaikilla aloilla. 

Opiskelijoille tulee tarjota mahdollisuuksia tutustua erilaisiin uravaihtoehtoihin ja opettaa heitä sanoittamaan tehokkaammin omaa osaamistaan. Yksi keskeinen apu tähän on kaikille opiskelijoille taattavat laadukkaat ura- ja ohjauspalvelut. 

Työelämävalmiuksien lisääminen ja oman osaamisen tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää meille jokaiselle. Työllistyminen on helpompaa silloin, kun tietää, mitä osaa. Kun opinnoissa kiinnitetään enemmän huomiota siihen, mitä kurssilla on tarkoitus oppia ja miten opittua voi hyödyntää työelämässä, on opiskelijalla valmistumisen jälkeen paremmin tiedossa, mihin omalla osaamisella voi suuntautua. Yhdistettynä riittävään opinto-ohjaukseen ja mentorointiin opiskelijalla on mahdollisuus jo opintojen aikana miettiä, mikä häntä työelämässä kiinnostaa ja miten hän voisi opintojaan suunnata.

Maisterit valmistuvat monipuolisella osaamisella ja niin asian kuuluukin olla. Tulevaisuuden muuttuvat työelämätarpeet vaativat laaja-alaista osaamista, ongelmanratkaisutaitoja ja jatkuvan oppimisen taitoja, jotka mahdollistavat osaamisen nopean päivittämisen. Karvin mukaan humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen vahvuus on kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisukyvyn ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen oppiminen. Nämä ominaisuudet ovat juuri niitä, joita tarvitaan muuttuvassa työelämässä.

Yliopiston tehtävänä on tuottaa tietoa ja tutkimusta ja kasvattaa opiskelijoista kriittiseen ajatteluun kykeneviä maailman muuttajia. Monipuolinen kurssitarjonta ja laadukas uraohjaus auttavat oman suunnan löytämisessä.  Laaja osaamisprofiili ja kyky sanoittaa omaa osaamistaan vastaa tulevaisuuden muuttuviin työelämätarpeisiin. Koskaan ei voi tietää, mikä yllättävä tieto tai taito tulee työelämässä tarpeeseen.

 

Johanna Pohjonen

varapuheenjohtaja, työelämä

 

Paula Karhunen

hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.