Kompetensbrist inte problemet, utan hur synliggöra den

Den utvärdering av fyra utbildningsområden som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerade i januari indikerar ett behov av att beskriva de arbetslivsfärdigheter och den kompetens som personer med högre utbildning har. Samma teman har varit uppe även i media under årets första månad i samband med diskussionerna om högskolestuderandes sysselsättning.

Ofta påstås att det är svårt att gå ut i arbetslivet. Statistiken visar ändå att högskoleutbildade lättare får jobb än andra. Problemet är alltså inte att studierna inte ger kompetens, utan mer att det kan vara svårt att synliggöra eller sätta ord på kompetenserna.

Vid universiteten bör man fästa mer uppmärksamhet vid att beskriva studerandes kompetens. I NCU:s utvärderingar av utbildningsområdena var det särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena där utvärderingsgruppen lyfte fram synliggörande av kompetenser som något att utveckla. Vi anser ändå att synliggörande av kompetenser är något som bör beaktas inom alla utbildningsområden.

Studerande borde erbjudas möjlighet att bekanta sig med olika karriärsalternativ och de borde också undervisas i att bättre beskriva sin egen kompetens. Ett viktigt stöd för det är att garantera att alla studerande har tillgång till fungerande handledning och karriärtjänster.

Det är utomordentligt viktigt för oss alla att bygga på våra arbetslivsfärdigheter och att kunna identifiera våra kompetenser. Det är lättare att hitta jobb när du vet vad du kan! Då studierna bättre beaktar vad det är meningen att den studerande ska lära sig under en specifik kurs och hur det hen lär sig kan användas i arbetslivet, har den studerande efter examen också en klarare bild av vad hen kan göra med sin kompetens. Det, kombinerat med tillräcklig studiehandledning och mentorering, ger den studerande möjlighet att redan under studietiden fundera vad hen är intresserad av i arbetslivet och vad hen kunde inrikta sig på i sina studier.

Magistrar har bred kompetens då de tar examen, vilket är alldeles som det ska vara. De krav som arbetslivet ställer förändras. Att möta de kraven förutsätter bred kompetens, problemlösningsförmåga och färdigheter i kontinuerligt lärande. Om du kan allt det, kan du också snabbt uppdatera din kompetens. Enligt NCU ligger styrkan hos de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena i att de studerande lär sig kritiskt tänkande, att lösa problem och att greppa omfattande helheter. De här färdigheterna utgör just sådan kompetens som behövs i ett föränderligt arbetsliv.

Universitetens uppgift är att producera information och forskning samt att fostra studerande till världsförändrare som kan tänka kritiskt. Ett mångsidigt utbud av kurser och bra karriärvägledning hjälper den studerande att hitta sin grej.  En bred kompetensprofil och att kunna synliggöra sin kompetens är vad som behövs i framtidens föränderliga arbetsliv. Du vet aldrig vilken otippad kunskap eller färdighet kan komma till nytta i arbetslivet!

 

Johanna Pohjonen

vice ordförande, arbetsliv

 

Paula Karhunen

styrelsemedlem, utbildningspolitik

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.