Etiopia: Yhteinen visio vammaisuuden huomioimisesta

Bob Ransom on yksi Etiopian vammaisjärjestön (Ethiopian Center for Disability and Development, ECDD) perustajajäsenistä. ECDD on SYL:in tammikuussa 2019 alkaneen Etiopiassa toteutettavan kehitysyhteistyöhankkeen paikallinen kumppani, joka vastaa hankkeen käytännön toimista Etiopiassa. Haastattelussa Ransom kertoo, miksi kehitysyhteistyöjärjestöjen tulisi kiinnittää huomioita vammaisuuteen hankkeissaan.

Bob Ransom päätti asettua Etiopiaan eläkkeelle jäämisen jälkeen vuonna 2005. Hänellä on pitkä työura vammaisten ammattikoulutuksen ja työllisyyden lisäämisestä muutamassa yhdysvaltalaisessa yhdistyksessä Afrikassa. Lisäksi hän on työskennellyt YK:n kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa. Eläkkeelle jäämisen jälkeen hän halusi tehdä jotain erilaista ja merkittävää, ja kokosi yhteen ystäviään ja työkavereiteen keskustelemaan uuden organisaation perustamisesta.  Tästä alkoi kehittyä uusi järjestö nimeltään ECDD.

ECDD aloitti toimintansa vain viiden ihmisen voimin, käyttäen pääomanaan Ramsonin omia varoja. He aloittivat ostamalla tietokoneita ja vuokraamalla työtilan. Toiminnan alkuvaiheessa suomalainen Kalle Könkkölä, joka silloin toimi Disabled peoples’ International –verkoston (DPI) puheenjohtajana ja oli Ramsonin tuttu jo ILO:ssa työskentelyn ajalta, sai kutsun Etiopiaan.  He olivat samaa mieltä siitä, että Etiopia olisi hyvä paikka DPI:n verkoston toiminta, sillä kansainvälisiä vammaisjärjestöjä oli maassa tuolloin vielä hyvin vähän. Vierailun jälkeen ECDD nousi vammaisten oikeuksien edustajaksi Etiopiassa.

ECDD aloitti avustushakemusten tekemisen ja yhdessä suomalaisen Kynnys ry:n kanssa he saivat rahoituksen vammaisten opiskelijoiden yliopistoprojektiin. Toimintansa alussa ECDD myös määritteli toimintansa periaatteet. Järjestön palkkausmenetelmissä päätettiin ottaa käyttöön sukupuolikiintiö, sekä asettaa vammaiset henkilöt etusijalle. ECDD oli ainutlaatuinen siinä mielessä, että he näkivät tarpeen vammaisuuden valtavirtaistamiselle. He eivät halunneet olla vammaisille palveluja tarjoava organisaatio, koska niitä oli jo useita ennestään. He havaitsivat, että monilla ihmisillä, hallituksilla ja kehitysyhteistyöjärjestöillä oli halu ottaa vammaisia mukaan toimintaansa. Monilta tahoilta kuitenkin puuttui riittävä tietämys, kuinka heidät kuuluisi tuoda mukaan toimintaan. ECDD päätti ottaa tehtäväkseen näyttää kuinka ottaa, kuulo- ja näkövammaiset, sekä fyysisesti vammaiset ja kehitysvammaiset otetaan mukaan yhdistyksen toimintaan. Tarve tälle tietämykselle oli valtava, ja se on kasvanut vuosi vuodelta.

ECDD kehitti vuosien kuluessa suhteita muihin yhdistyksiin, vastasi moniin projektiehdotuksiin ja sai lisää rahoitusta. Uudessa strategiassaan järjestö korostaa nyt johdonmukaisuuden tärkeyttä. Sen sijaan, että vastataan vain lahjoittajien toivomuksiin, on tärkeää muistaa pitkäaikainen muutos.  Vammaisuuden huomioiminen on pitkäaikainen prosessi, mutta edistystä on jo tapahtunut.

Ransom uskoo, että ECDD on hyvässä asemassa etiopialaisessa järjestönä vammaisten oikeuksien kehittämisen edistämiseksi. On tärkeää huomioida vammaiset sekä lopettaa heidän tahallinen ja tahaton laiminlyöntinsä!

Shruti Jain
KENKKUn jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.