Etiopien: en gemensam vision för uppmärksammande av funktionsnedsättning

Bob Ransom, en av grundarna bakom den etiopiska medborgarorganisationen Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD) förklarar i en intervju varför organisationer som främjar utveckling skall ta människor med funktionsnedsättning i beaktande. ECDD började som Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) samarbetspartner i januari, och arbetar för att genomföra ett etiopiskt projekt med fokus på funktionshindrade universitetsstuderanden.

Rob Ransom beslöt sig för att slå sig ner i Etiopien efter att ha pensionerats 2005. Han hade under en lång karriär arbetat i Afrika med en amerikansk organisation och med FN:s internationella arbetsorganisation (ILO) för att främja yrkesutbildning och anställning för personer med funktionsnedsättning. Efter pensionen ville han göra något annorlunda och betydelsefullt. Han samlade vänner och kollegor för att diskutera en ny organisation. En av personerna var en ung universitetsstuderande, som var blind. Utifrån diskussionen skapades organisationen ECDD.

ECDD började med endast fem personer. Bob använde en del av sina egna tillgångar som startkapital för att få igång organisationen. De köpte datorer och hyrde ett kontorsutrymme. Till följande bjöd de in Kalle Könkkölä till Etiopien. Kalle Könkkölä var Disabled Peoples’ Internationals (DPI) dåvarande ordförande, som Bob träffat via ett ILO projekt. De höll båda med om att Etiopien skulle vara ett utmärkt ställe för DPI:s arbete, då det fanns få internationella organisationer som arbetade i landet vid den tiden. Efter hans besök blev ECDD de funktionshindrades representant i Etiopien.

ECDD började ansöka om understöd. Kynnys ry. i Finland ansökte och fick pengar för ett projekt för universitetsstuderanden med funktionsnedsättningar. ECDD slog också fast principer som könsfördelning (50/50 män och kvinnor i organisationen) och medveten anställning av personer med funktionsnedsättning. Det unika med ECDD var att de såg behovet för främjandet och integrerandet av funktionsnedsättningar. De ville inte vara en organisation som erbjöd tjänster direkt åt individer med funktionsnedsättningar, det fanns redan många sådana. De märkte att det fanns vilja hos människor, regering och utvecklingsorganisationer att ta med människor med funktionsnedsättningar. Organisationerna visste bara inte hur de skulle göra det, så de gjorde det inte. ECDD tog det till sin uppgift att visa hur man kunde inkludera personer med olika sorters funktionsnedsättningar. Det fanns ett enormt behov och behovet ökar ständigt i takt med att befolkningen växer.

Långsamt, under årens lopp, utvecklade ECDD förhållandena med andra organisationer och fick finansiering. De växte steg för steg. Med en ny strategiska plan, inser de nu behovet av mer sammanhängande planering, istället för att bara besvara donatorernas krav. De vet att förändringen tar tid, men de är på väg åt rätt håll.

Med ökande tryck på det internationella utvecklingssamarbetes samfundet, tror Bob Ransom att ECDD har en bra position som en etiopisk organisation för främjandet av utvecklingen för personer med funktionsnedsättningar. Man måste ägna mer uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättningar, och varken avsiktligt eller genom försummelse exkludera dem.

Shruti Jain
Medlem i KENKKU

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.