Eurooppalainen yhteistyö vahvistaa ja rikastaa opiskelijaliikettä

Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.

– Artikla 2, Sopimus Euroopan Unionista

Tänään Eurooppa-päivänä 9.5. juhlimme, yhtenäisyyttä, solidaarisuutta ja rauhaa Euroopassa. Suomella on Euroopan ja EU:n jäsenyyden kautta mahdollisuus olla kokoaan suurempi toimija globaalissa maailmassa. Opiskelijoille se tarjoaa mahdollisuuden kansainvälistyä muun muassa opiskelijavaihtojen sekä työmahdollisuuksien kautta.

EU:n kautta olemme osa laajempaa eurooppalaista yhteisöä, joka pohjimmiltaan jakaa samat arvot ja tavoitteet. Teemme laajaa maiden rajat ylittävää yhteistyötä, jossa on lähivuosina korostunut muun muassa koulutuspolitiikka. Eurooppalaiset korkeakouluverkostot ovat saaneet syntynsä ja unionissa pyritään kohti tiiviimpää eurooppalaista koulutusaluetta (EEA). Euroopan osaamisen teemavuosi 2023 pyrkii edistämään osaamisen kehittämistä ja antaamaan uutta pontta elinikäiselle oppimiselle. Korkeakoulutuksen eurooppalainen yhteistyö on jatkoa tutkittuun tietoon, sivistykseen ja akateemiseen vapauteen ja pohjautuvalle kehitykselle yhteiskunnassa.

Unionin kautta voimme matkustaa vapaasti ja opiskella eri maissa. Opiskelijavaihto-ohjelmat kuten Erasmus+ tarjoavat opiskelijoille ainutlaatuisen tilaisuuden oppia uusia kieliä, kulttuureja ja tapoja ajatella. Kolmen viime vuosikymmenen aikana yli 10 miljoonaa ihmistä on osallistunut Erasmus-vaihtoon. Monille heistä se on ollut mullistava kokemus, jota muistellaan läpi elämän. Ohjelmaa voidaan pitää yhtenä Eurooppalaisittain onnistuneimpina, ja komissio lähes kaksinkertaisti Erasmus+-budjetin kaudelle 2021–2027.

Juhlistakaamme tänään rauhan aatetta Euroopassa, vaikkakin Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota jatkuu Ukrainassa. Historiamme on osoittanut, että kansainvälinen yhteistyö ja solidaarisuus ovat avain rauhaan ja moninaisuudessaan yhtenäiseen Eurooppalaiseen yhteiseloon. Opiskelijaliikkeen kansainväliset tavoitteet rinnastuvatkin selvästi EU:n tavoitteisiin – kulttuurien välisen ymmärryksen ja yhteistyön kautta solidaarisemman ja laaja-alaisesti kansainvälisemmän maailman rakentaminen.

Antti Regelin
Hallituksen jäsen, EU ja ESU, kansainvälisyys, ilmastopolitiikka

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.