Hallitusneuvotteluissa viedään koulutuspolitiikkaa tuhoisaan suuntaan

Hallitusneuvotteluiden Osaava Suomi -reformipöytä on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) vaihtoehtoja koulutuksen rajaamiseksi entistä vahvemmin ensikertalaisille. OKM on esittänyt ratkaisuiksi muun muassa toisen korkeakoulututkinnon maksuja, korkeakoulujen rahoituksen ohjaamista siten, että yliopistot saavat toisen tutkinnon suorittajista entistä vähemmän rahaa ja opiskelijavalinnan kehittämistä vain ensikertalaisia suosivaksi.

SYL pitää ministeriön esityksiä vastuuttomina, sillä maksullisuuden lisääminen ja kouluttautumisen rajoittaminen murskaavat hyvinvointivaltiomme koulutuksellisen kivijalan.

Suomalaisessa koulutusajattelussa on pitkään vaalittu periaatetta koulutusjärjestelmästä, jossa yksilö voi etsiä itseään, vaihtaa alaa ja opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Nyt näitä mahdollisuuksia ollaan rajoittamassa vain niille, joilla on tarpeeksi rahaa. Tämä perustuu harhaanjohtavalle ajattelulle, jossa koulutus nähdään rajallisena resurssina, toisen tutkinnon suorittajien määrä suurena ja opiskelijat ahneina halustaan sivistyä tai löytää itselleen sopiva ala.

Toisen tutkinnon suorittajien määrä on marginaalinen, vain 3 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajista tekee toisen samantasoisen tutkinnon 7 vuoden sisällä valmistumisesta. Toisen tutkinnon suorittamisen taustalla on usein halu parantaa omia työllistymisen edellytyksiä tai itselle sopivimman alan löytyminen vasta myöhemmässä vaiheessa.

”Yhteiskunnan resurssit ovat parhaimmassa käytössä, kun opiskelija saa opiskella alalla, jossa on motivoitunut ja jolle haluaa työllistyä”, toteaa SYLin hallituksen jäsen Roosa Grönberg.

Reformipöytä tunnistaa tarpeen lisätä aloituspaikkojen rahoitusta koulutustason nostamiseksi, mutta esillä olleista keinoista ei aloituspaikkoja juurikaan rahoitettaisi. Toisen tutkinnon maksuilla tienaaminen sellaisessa mittakaavassa, että jotain jäisi yliopistoille käteen, on mahdotonta. Reformipöydässä on myös käsitelty avoimen yliopistojen opiskelijavalintaväylän laajentamista. Ministeriönkin selvityksessä todetaan, ettei väylän laajentamisella juurikaan aloituspaikkoja rahoitettaisi.

”Avoimen väylän merkittävä laajentaminen vahvistaisi maksullisen koulutuksen kehitystä ja heikentäisi koulutuksen saavutettavuutta merkittävästi”, muistuttaa SYLin hallituksen jäsen Jenni Suutari.

SYL näkee, että aloituspaikkoja voidaan rahoittaa kestävästi ainoastaan perusrahoitusta nostamalla. Aloituspaikkalisäykset avaavat kouluttautumismahdollisuuksia myös entistä suuremmalle osalle ensikertalaisista. Kattava jatkuvan oppimisen tarjonta tuo joustavia mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen jo työelämässä oleville, jolloin paine suorittaa päällekkäisiä tutkintoja vähenee. Sen lisäksi läpäisyn parantaminen ohjaus- ja tukipalveluihin panostamalla on keskeistä, jotta aloitetut opinnot kantavat tutkinnoiksi asti.

Lisätietoja:

Jenni Suutari
Hallituksen jäsen
044 906 5002
jenni.suutari@syl.fi

Roosa Grönberg
Hallituksen jäsen
044 906 5001
roosa.gronberg@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.