Regeringsförhandlingarna driver utbildningspolitiken i en förödande riktning

Regeringsförhandlingarnas Ett kunnigt Finland-reformbord har begärt alternativ från utbildnings- och kulturministeriet (UKM) för att ytterligare begränsa utbildningen till förstagångsstuderande. UKM har föreslagit lösningar som avgifter för en andra högre utbildning, styrning av högre utbildningsfinansiering så att universiteten får mindre pengar från dem som tar en andra examen och utveckling av antagning av studerande som endast gynnar förstagångsstuderande.

Finlands studentkårers förbund (FSF) anser att ministeriets förslag är oansvariga, eftersom ökade avgifter och begränsad vidareutbildning kommer att krossa utbildningsgrundvalen för vår välfärdsstat.

Det har länge varit en princip i den finska utbildningstanken att vårda ett utbildningssystem där en individ kan utforska sig själv, byta område och studera så långt som deras förmågor tillåter. Nu begränsas dessa möjligheter endast till dem som har tillräckligt med pengar. Detta baseras på vilseledande tänkande där utbildning ses som en begränsad resurs, antalet människor som tar en andra examen är stort och studenter ses som giriga i sin önskan att utbilda sig eller hitta ett lämpligt område för sig själva.

Antalet personer som tar en andra examen är marginellt; endast 3 % av dem som tar examen med en högre utbildningsexamen tar en andra examen av samma nivå inom 7 år efter examen. Bakom önskan att ta en andra examen ligger ofta viljan att förbättra ens jobbutsikter eller att hitta det mest lämpliga fältet först vid ett senare skede.

”Samhällets resurser används bäst när en student kan studera inom ett område där de är motiverade och vill arbeta”, säger FSF:s styrelsemedlem Roosa Grönberg.

Reformbordet erkänner behovet av att öka finansieringen av startplatser för att höja utbildningsnivån, men de metoder som diskuterats skulle knappast finansiera startplatser. Att tjäna pengar på avgifter för en andra examen i sådan skala att något skulle bli kvar för universiteten är omöjligt. Reformbordet har också diskuterat utvidgningen av det öppna universitetets studentvalsväg. Även ministeriets undersökning fastställer att utvidgning av vägen knappast skulle finansiera startplatser.

”Betydande utvidgning av den öppna vägen skulle stärka utvecklingen av avgiftsbaserad utbildning och avsevärt försämra tillgängligheten till utbildning”, påminner FSF:s styrelsemedlem Jenni Suutari.

FSF ser att startplatser kan finansieras hållbart endast genom att höja grundfinansieringen. Ökningar i startplatser öppnar upp fler möjligheter till vidareutbildning även för en ännu större del av förstagångsstuderande. Ett omfattande erbjudande av kontinuerligt lärande ger flexibla möjligheter att uppdatera färdigheter för dem som redan är i arbetslivet, vilket minskar pressen att genomföra överlappande examina. Dessutom är det väsentligt att förbättra genomströmningen genom att investera i vägledning och stödtjänster så att påbörjade studier genomförs till examina.

Mer information:

Jenni Suutari
Styrelsemedlem
044 906 5002
jenni.suutari@syl.fi

Roosa Grönberg
Styrelsemedlem
044 906 5001
roosa.gronberg@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.