Juhlapuheista toimintaan – SYL julkaisi keinot elinikäisen oppimisen kehittämiseksi

Aamulla 5.9. ennen Dare to Learn -tapahtuman virallista alkua joukko ammattiliittojen edustajia, poliitikkoja ja koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita kokoontui kuulemaan SYL:n elinikäisen oppimisen työkalupakin julkaisua. SYL on kuluneen vuoden aikana kehittänyt omaa elinikäisen oppimisen osaamistaan ja vienyt asiantuntijaprofiiliaan pidemmälle. Asiantuntemuksen kehittämisen kautta syntyi elinikäisen oppimisen työkalupakki, Oppia ikä kaikki. Teos on kaikille tutustuttavissa SYL:n nettisivuilla.

Elinikäinen oppiminen on käsitteenä haastava. SYL:n työkalupakin yhteydessä elinikäinen oppiminen saa kaksi merkitystä; yhtäältä se tarkoittaa oppimaan oppimisen kykyä ja metakognitiivisia taitoja, jotka ovat edellytys elinikäiselle oppimiselle. Toisaalta tarkoitamme sitä prosessia, josta elinikäisessä oppimisessa on kyse – osaamisen jatkuvasta päivittämisestä, sitä tukevista taidoista, rakenteista ja toimenpiteistä. Pyrimme työkalupakin eri osioissa huomioimaan elinikäisen oppimisen molemmat ulottuvuudet ja esittämään ratkaisuehdotukset niin, että ne tukevat elinikäistä oppimista kokonaisuutena.

Muuttuva työn luonne ja suorittavien töiden vähentyminen asettavat myös osaamistarpeet tarkastelun alle. Erilaiset kansainväliset toimijat, kuten Maailman talousfoorumi ja OECD, ovat listanneet tulevaisuuden taitoja, ja Suomessa tätä keskustelua käyvät muun muassa ETLA ja Demos Helsinki. Tässä työkalupakissa linkitämme elinikäisen oppimisen tarpeen tulevaisuuden osaamistarpeeseen käyttäen edellä mainittujen tahojen selvityksiä.

Elinikäisen oppimisen työkalupakilla SYL nostaa esiin eri koulutusasteiden, elämänvaiheiden ja yhteiskunnan sektoreiden haasteet elinikäisen oppimisen toteuttamisessa. Jokaisen alaluvun kohdalla esittelemme kunkin teeman nykytilan ja ratkaisumme elinikäistä oppimista tukeviksi toimenpiteiksi. Lopputuloksena tämä työkalupakki tarkastelee koulutuspolkua varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen sekä työelämän aikaiseen osaamisen täydentämiseen.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.