Från högtidstal till handling – FSF publicerade verktyg för att utveckla livslångt lärande

På morgonen den 5 september, innan Dare to Learn-evenemanget officiellt hade börjat, samlades en grupp representanter från fackförbund, politiker och andra personer intresserade av att utveckla utbildning för att höra när FSF:s verktygslåda för livslångt lärande offentliggjordes. FSF har i år utvecklat sin kompetens inom livslångt lärande och stärkt sin expertprofil. Genom att utveckla vår expertis tillkom en verktygslåda för livslångt lärande, Ett helt liv av lärande. Publikationen är tillgänglig för alla på FSF:s webbplats (på finska).

Livslångt lärande är ett utmanande koncept. För FSF:s verktygslådas del har livslångt lärande två betydelser; å ena sidan avser vi förmågan att lära sig att lära sig och metakognitiva färdigheter, som är förutsättningen för livslångt lärande. Å andra sidan avser vi den process som livslångt lärande går ut på – att hela tiden uppdatera sin kompetens samt de färdigheter, strukturer och åtgärder som stöder detta. I verktygslådans olika delar strävar vi efter att beakta båda dimensioner av livslångt lärande och presentera lösningsförslag så att de stöder livslångt lärande som helhet.

Arbetets förändrade karaktär och en minskning av utförande arbete gör att vi även måste kartlägga kompetensbehov. Olika internationella aktörer, såsom World Economic Forum och OECD, har listat framtidens kompetens, och i Finland diskuteras frågan bland annat av ETLA och Demos Helsinki. I den här verktygslådan länkar vi behov av livslångt lärande till behov av framtidens kompetens genom att använda utredningar gjorda av de ovannämnda organisationerna.

Med hjälp av verktygslådan för livslångt lärande lyfter FSF fram de utmaningar som olika utbildningsnivåer, livsskeden och samhällets sektorer utgör för livslångt lärande. I varje delkapitel presenterar vi ett tema i nuläget och våra förslag till de åtgärder som stöder livslångt lärande. Den här verktygslådan granskar utbildningsvägen från småbarnspedagogik till påbyggnadsutbildning och komplettering av kompetens i arbetslivet.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.